Gerojo Ganytojo sekmadienis Jn. 10,1-10

Gerojo Ganytojo sekmadienis Dienos Evangelija Jn. 10,1-10 Mieli broliai ir seserys, Gerojo Ganytojo sekmadienis bažnyčioje yra skiriamas maldai už pašaukimus į sielovadą, tai reiškia kelis dalykus mums. Pirmiausia, turime melstis, kad šios „tarpininkavimo priemonės“ ir

Continue reading

Dvasinis paraginimas

Artėjant dvasinio atsinaujinimo diena sausio 26 d. Štutgarte, dalinamės dvasiniu paraginimu nuo šios misijos vadovo Aido Markausko: Dabar yra laikas matyti daugiau Dievo ženklų! Dievo artumas žmogui yra atpažįstamas ir matomas mažuose meilės darbuose. Atsinaujinimo

Continue reading

Sielovada.de

Kas yra sielovada.de? Tai ekumeniška tikinčių išeivijos lietuvių iniciatyva burtis ir skleisti Kristaus mokymą. Mūsų tarpe yra evangelikai liuteronai, katalikai, evangelikai reformatai ir kiti, kurie darniai sutaria nežiūrint to, kad priklauso skirtingom tikėjimo bendruomenėm. Skirtingi,

Continue reading

Kun. Romualdas Liachavičius

Ko reikia, kad taptum geru kunigu? Į šį klausimą galiu atsakyti lengvai šypsodamasis. Nežinau! Tapti kunigu – tai dovana, tai pašaukimas! Misija ir kantrybė Yra buvę didelių nusidėjėlių, kurie tapo garsiais Dievo tarnais. Pasidomėkit šventųjų

Continue reading