Visų žemišką kelionę einančių ir ją baigusių atminimas prie lietuviško Kryžiaus Augsburge