Sielovada Vokietijoje

2023 kovo 22 d.
Vokietijos lietuvių krikščionių ekumeninė bedruomenė