Visų žemišką kelionę einančių ir ją baigusių atminimas prie lietuviško Kryžiaus Augsburge

2019-09-23 07:21:22