Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 gegužės 29 d.

Vasario 16-osios gimnazijos moksleivis Justinas Gečas

2019-10-09 06:13:54
Dalinkis:

Šie mokslo metai Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijoje prasidėjo rugpjūčio 12 d. Visus susirinkusius pasveikino laikinai direktorės pareigas einanti pavaduotoja Irena Sattler. Taip pat buvo ne tik iškilmingai pakeltos abiejų šalių, Lietuvos ir Vokietijos, valstybinės vėliavos, bet pirmą kartą gimnazijos kieme suplevėsavo ir Taikos vėliava. Po vasaros atostogų gimnazija tapo gražesnė ir modernesnė, kurioje gimnazistai jaukioje aplinkoje sėkmingai pradės startuoti naujaisiais mokslo metais.
Neatsitiktinai ir Štutgarto reporteriui, Karoliui Genučiui kilo noras pakalbinti šios gimnazijos mokinius, kur vienas iš jų-tai Justinas Gečas.

Kodėl norėjai mokytis šioje gimnazijoje?

Kai atsikraustėme į Vokietiją prieš penkerius metus, turėjau pasirinkimą tarp dviejų mokyklų. Viena buvo amerikietiška mokykla, o kita Vasario 16-osios gimnazija. Savaime suprantama, pasirinkau lietuviškąją, nes labai norėjau toliau, kaip ir Lietuvoje, mokytis lietuviškai.

Ar tau svarbu, kad šioje gimnazijoje mokoma ir lietuvių kalbos?


Taip, žinoma, manau, tai labai svarbu, kad lietuviškai galiu mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos bei tikybos. Lietuvių kalba visą laiką buvo mano mėgstamiausias dalykas mokykloje, tiek Lietuvoje, tiek čia. Kaskart laukiu kitos pamokos. Džiaugiuosi, jog galiu tobulinti savo lietuvių kalbos žinias ir šioje gimnazijoje taip toli nuo gimtinės.

Ar gali įgyvendinti savo svajones ir lūkesčius čia besimokydamas?


Manau, kad svajonėms įgyvendinti gyvenamoji vieta nesvarbi. Jei turi kažkokį tikslą arba svajonę ją
galima įgyvendinti visur. O kalbant apie Vokietiją, tai tikrai daug ką pasiekiau begyvendamas čia. Radau labai daug galimybių, kuriomis galiu save tobulinti šitoje aplinkoje. Esu užsibrėžęs keletą ateities tikslų ir jų nuoširdžiai bei atkakliai siekiu.


Ar mokytojai padeda tobulinti savo įgūdžius šioje gimnazijoje?


Per penkerius metus, kuriuos praleidau čia, labai patobulėjau kalbų srityje. Ypač vokiečių kalboje, ją gana greitai galėjau išmokti, dėka mokytojų pastangų, kurie veda ne vien tik vokiečių kalbos pamokas, bet ir papildomus kalbos kursus. Anglų k. žinios irgi labai sustiprėjo, o lietuvių kalbos pamokų metu kaskart kažką naujo išmokstu ir labai džiaugiuosi turėdamas tokią galimybę tobulėti čia, Vokietijoje.

Kaip sugyvenate su kitataučiais, ar toleruojate vieni kitus?


Labai džiugina, jog turiu galimybę mokytis tokioje gimnazijoje, kur yra skirtingų tautų mokinių. Dėl tautų įvairovės galiu susipažinti su kitų šalių kultūra, kalba bei gyvenimu. Taip pat pas mus atvyksta mainų programos mokiniai iš kitų valstybių, kurie padeda pažinti ir suprasti Europos ir viso pasaulio įvairovę. Ši gimnazija ugdo tikrus europiečius.


Ir pabaigai, moksleiviams norėčiau palinkėti, kad suvoktų vieną paprastą tiesą – Vasario 16-oji yra išskirtinė gimnazija, kurioje puikiausia vieta augti ir skleistis talentams. Džiaukitės ir didžiuokitės būdami Vasario 16-osios gimnazistais.

Straipsnio autorius Karolis Genutis – Štutgarto Reporteriai

Facebook komentarai