Sielovada.de

2019-11-05 15:16:35

Kas yra sielovada.de?

Tai ekumeniška tikinčių išeivijos lietuvių iniciatyva burtis ir skleisti Kristaus mokymą. Mūsų tarpe yra evangelikai liuteronai, katalikai, evangelikai reformatai ir kiti, kurie darniai sutaria nežiūrint to, kad priklauso skirtingom tikėjimo bendruomenėm. Skirtingi, bet Kristuje vieningi.

Mes tikintieji, subūrėme komandą, kurios siekis yra padėti tikėjimo broliams ir seserims surasti dvasinę bendrystę, puoselėti dvasingumą ir nelikti vienišiems. Mes drąsiname ir raginame, jog Dievas daro savo darbus susitikus dviem ar trim jo mokiniams.

Išeivijoje labai sunku surasti bažnyčią ar bendruomenę, kurioje Dievas kalbėtų tavo gimtąja kalba. Todėl sielovada.de siekia, kad Dievo Žodis, mokymas, maldos susitikimai ir sakramentai būtų labiau pasiekiami. Siekiame daugiau videoreportažų, straipsnių. Viską darome savo jėgomis ir Malone To, kuris įkvėpia mus savąja Šventa Dvasia. Mes palaikome kontaktus su katalikų ir evangelikų kunigais, neturime turtų, bet turime meilę Kristui, kuria dalinamės.

Susisiek su mumis.