Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 liepos 14 d.

Lietuvių Piligriminis Žygis Vokietijoje 2020-04-25

2020-02-26 07:22:37
Dalinkis:
Vyskupas M. Sabutis

Su džiaugsmu skelbiame, jog balandžio 25 dieną vyks paskutinė piligriminio žygio už Vokietijos lietuvių dvasinį atsinaujinimą dalis! Šį žygį savo dalyvavimu, malda ir žodžiu laimis Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Žygį vainikuos iškilmingos pamaldos ir vakaronė. Visi įveikę piligriminį žygį, ar jo dalį, bus apdovanoti atminimo sertifikatais.

Žygis startuos Wehringeno miestelyje, 18km už Augsburgo, ir baigsis prie lietuviško kryžiaus Augsburge (Hohfeld). Žygio metu melsimės už Vokietijos lietuvių poreikius, dvasinius suspaudimus ir sunkumus. Laiminsime ir dėkosime Dievui už visas malones, kuriomis esame apdovanoti. Kelionės metu, sielovada.de komanda stengsis aprūpinti geriamu vandeliu ir lengva bet sočia užkanda. Kievčiame prisijungti ir šeimomis (su vyresniais vaikais), nes tik keliaujant kartu, nešant kryžių ir meldžiantis patiriamas ypatingas Dievo prisilietimas bei sukuriami nuostabūs draugiški piligrimų ryšiai.

Žygis startuoja Balandžio 25 dieną:
11valanda, nuo Heilig-Kreuz-Kapelle, Heilig-Kreuz-str, 86517 Wehringen
Žygis baigiasi:
17val. Alter Postweg str. 6, 86159 Augsburg

Piligriminio žygio vainikavimas bus iškilmingose pamaldose su vyskupu Mindaugu Sabučiu.

Čia atsiminsime Mažosios Lietuvos fondo įkūrėją, Klaipėdos krašto mylėtoją ir puoselėtoją Vilių Pėteraitį, kuris 1945-49 metais dirbo Augsburgo lietuvių gimnazijoje ir gausiai prisidėjo prie Augsburgo lietuvių bendruomenės gyvenimo.

Vilius Pėteraitis

Ta proga, Balandžio 25 dieną 18 valandą, visi lietuvaičiai yra kviečiami iškilmingoms pamaldomis ir vakaronei st.Thomas koplyčioje adresu: Columbusstraße 7, 86156 Augsburg.
Smulkesnė informacija bus paskelbta.
Žygiui galite registruotis atsiuntę mums žinute į PM arba el-paštu: sielovada.de@gmail.com

Alter Postweg str. 6, 86159 Augsburg
Facebook komentarai