Šv. Mišios. Sekminės Štutgarte ant kalno

2020-05-18 22:54:29

„Dvasia, Viešpatie, ateik“

Lietuviškos šv. mišios per Sekminės Štutgarte, š.m. gegužes mėn. 31 d. 12 val. Birkenkopf 70197 Stuttgart ANT KALNO PRIE KRYŽIAUS

Programa:
12 .00 Šv. mišios
13.00 arbata ir suneštinės lauko vaišės

Šv. Mišias laikys kunigas Romualdas Liachavičius
Kviečiame prisijungti ir kartu švęsti Sekminių Šv. Mišias

E-Mail: kun.romas@gmail.com