Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 liepos 14 d.

Leiskite Viešpačiui kalbinti širdis

2020-10-07 08:32:29
Dalinkis:

,,Kelionė“ padeda ieškoti gyvenimo sunkumų prasmės Dievo šviesoje

Pradžioje - Kelionė Lietuva

Ekumeninė sielovados bendruomenė ,,Kelionė“ yra tarnaujanti bendruomenė, kuri veda sielovadines programas Vilniuje. Pasak šios bendruomenės vadovės Jacintos Baciuškaitės,  programos padeda žmonėms, išgyvenantiems sunkumų tapatybės, santykių ar lytiškumo srityse.

Kryžius simbolizuoja ne tik mirtį, bet ir prisikėlimą  

,,Kelionė“ priklauso pasauliniam judėjimui „Journey Global“, Vilniuje ji veikia ilgiau nei dešimtmetį. Vedamų programų tikslas – padėti žmonėms susitikti Jėzų savo skausme ir patirti, kad Kryžiaus galia perkeičia, ji yra  ne tik mirties, bet ir prisikėlimo vieta.  

Veiklą pradėjome, nes patys esame susidūrę su tais pačiais sunkumais. Mes patys visi esame buvę sužeisti ir kiekvienas atėjome į šią programą ieškoti savo kentėjimų ir problemų priežasčių, sveikimo būdų ir prasmės. Žmonės, kurie ateina pas mus ieškoti pagalbos, dalinasi pastebėjimais apie išgyvenamus sunkumus savo santykiuose: šeimoje, su kitais, su savimi, ir su Dievu. Maldoje peržvelgiame išgyventas sunkias, traumines patirtis tiek augant, tiek ir vėliau, liudijame apie sunkumus priimti bei išgyventi savo lytiškumą ir tapatybę. Dažnai pastebime, kad mūsų vaikystės patirtys lemia dabartinius sunkumus. Tuo tarpu ,,Kelionės“ sielovadinės programos suteikia galimybę saugioje erdvėje ir Dievo šviesoje peržvelgti savo gyvenimo patirtis. Leisti Jėzui prisiliesti ir perkeisti tai, ką vis dar skauda, tapti suaugusiais ir prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir tas gyvenimo sritis, kurioms trokštame pokyčio.

Ką dovanoja ,,Kelionės“ programos?

Mūsų programos yra paremtos krikščioniškuoju mokymu, psichologijos žiniomis ir kiekvieno žmogaus asmeninės tikėjimo kelionės patirtimi. ,,Kelionės“ programa yra saugi erdvė dalintis ir mėginti suprasti patiriamų sunkumų priežastis, atrasti būdus, kaip keliauti tikėjimo keliu siekiant laisvės emocinėse, seksualinėse ar santykių priklausomybėse. Mes nesusitelkiame vien į asmeninių problemų priežasčių nagrinėjimą ar įrankius, kuriuos gali suteikti įvairios psichologinės programos ar psichoterapija (nors dažnai rekomenduojame žmonėms, dalyvaujantiems mūsų programose, pasitelkti dvasinį palydėtoją ir terapeutą), nes svarbiausia, ko siekiame, yra kiekvieno iš mūsų susitikimas su Jėzumi ir Dievo žvilgsnio patyrimas. Kartu su atvirumu ir bandymu gilintis, į tai, kas vyksta mūsų gyvenime, kokios yra to vyksmo priežastys, suprantame ir tai, kaip visos tos problemos trukdo santykiui su Dievu ir pasitikėjimui Juo. Suvokiame, kodėl Dievas prašo laikytis skaistumo ir ribų tapatybei, kaip Dievas mato kiekvieną iš mūsų, kaip moterį, ar kaip vyrą. Kartu keliaudami atpažįstame, kaip mūsų pasirinkimai, netinkami sprendimai, susiję su mūsų tapatybe, priklausomybės nuo pornografijos, lošimų, masturbacijos, maisto ar svaiginančių medžiagų, lytiniai santykiai už santuokos ribų, pačių įvardintas nenorimas potraukis tai pačiai lyčiai, pyktis, neatleidimas, nešiojamos ,,gero berniuko“ ar „geros mergaitės“ kaukės, ir kiti sunkumai daro įtaką mūsų tikėjimui, mūsų pačių, šeimos ir bendruomenės gerbūviui.

,,Kelionė“ – ekumeniška bendruomenė

,,Kelionės“ programų centras yra Jėzus, Trejybė ir Kryžius – trys pagrindinės tiesos, su kuriomis sutinka visi krikščionys. Programos skirtos visoms krikščioniškoms konfesijoms: čia gali susitikti tiek katalikai, tiek evangelikai, liuteronai ir kitų konfesijų tikintieji. Mūsų komandoje taip pat tarnauja žmonės iš skirtingų denominacijų. Ekumeniškumą mes priimame, kaip dovaną. Mums jis yra labai svarbus, nes mes stengiamės ir skatiname susitikti bei augti meilėje, žvelgiant ne į tai, kas mus skiria, bet į tai, kas vienija.

Ekumeniškumas gimsta ne dėl to, kad mes pasivadinome ekumeniškais ir esame „įpareigoti“ priimti visus žmones. Jis plaukia iš pačios programų esmės. Klausimai, kuriuos mes keliame Dievo akivaizdoje, vienas kitam, per šlovinimą, per mokymus ir per užtarimo maldą, būdami kartu, gali kilti bet kuriam žmogui – net ir netikinčiam. Gal netgi ypatingai tam žmogui, kuris sako: ,,Aš netikiu.“ Tokie universalūs probleminiai dvasios dalykai kyla iš labai žmogiškos patirties, jau vien iš to, kad mes esame gimę, kaip vyrai ir moterys. Mus vienija tai, kad esame gimę tam tikroje šeimoje, kad turime (ar esame praradę) santykius su mama, tėčiu, broliu, ar sese, santykius su bendruomene ir žmonėmis darbe, gatvėje su praeiviais, turime skaudžių patirčių vaikystėje. Galbūt iš viso niekuo ne(be)tikime arba esame naujai įtikėję, atsivertę, ar ieškome kelio pas Viešpatį, kuriame santykį su Dievu, o galbūt jį kvestionuojame tam tikrais gyvenimo etapais. Vien to pakanka, kad būtume suvienyti tikėjimo kelionėje labai asmeniškos žmogiško kentėjimo puolusiame pasaulyje patirties.

Leiskite Viešpačiui kalbinti širdis

Su dideliu džiaugsmu kviečiame Vokietijos lietuvius apsilankyti mūsų vedamuose viešuose seminaruose ir kituose renginiuose. Kiekvienais metais, vasarą, renkamės į rekolekcijas, į kurias atvažiuoja tarnauti žmonės iš kitų šalių. Turintiems pakankamai patirties žmonėms iš kitų šalių, suteikiame galimybę praeiti intensyvią penkias dienas trunkančią programą. Informaciją apie renginius ir seminarus visuomet galite sekti mūsų tinklalapyje www.kelionė.org. Kiekvienoje gyvenimo situacijoje svarbiausia, kad nepasiliktumėte vieni, bet ieškotumėte tinkamos erdvės ir saugių žmonių, kurių lydimi galėtumėte atsiverti, dalintis bei augti, ir leisti Viešpačiui kalbinti ir mylėti Jūsų širdis.

Facebook komentarai