Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 liepos 14 d.

Koks yra žmogus, neturintis atminties?

2020-10-13 07:08:21
Dalinkis:

Koks yra žmogus, neturintis atminties? Toks žmogus gali pamiršti, savo vardą, kur gyvena, vakarykštę gyvenimo pamoką, ar savo tautos istoriją. Jis gali pamiršti, ką reiškia būti piliečiu ir net patį žmogiškumą. Žmonės be atminties pamiršta savo kilmę ir pašaukimą į šventumą.  

Puoselėdami atmintį, krikščionys turi simbolius, ženklus, maldas. Vienas iš būdų viską prisiminti yra piligriminis žygis. Jame gausu simbolių, prisiminimų, apmastymų ir maldų. Piligriminis kelias – tai būdas prisiminti Tą, kuris sukūrė mūsų sielas, asmenis, puoselėjo asmenybių brandą. Tą, kuris iš meilės mums atėjo ir atidavė gyvybę už mus. Tą, kurio aukos dėka, galime save vadinti Dievo vaikais ir Žmonėmis iš didžiosios raidės. Kai kurie žmonės teigia, jog jie kilę iš beždžionės, o krikščionys įsitikinę, jog jie kilę iš Dievo. Ir jei beždžionė nulipo iš medžio ir yra vedama alkio, baimės, instinktų, tai Dievo vaikai nužengė iš dangaus ir yra Kristaus Dvasios vedami.

Piligriminio žygio metu priekyje nešamas kryžius, o piligrimai jį seka. Tai keliaujančios bažnyčios simbolis. Visi neša savo kuprines tarsi neštų savo gyvenimą. Širdyse neša savo menkumą, skausmą, nuopuolius arba padėką ir garbę. Piligrimai keliauja maldoje, tyliai bendraudami, vienas už kitą melsdamiesi, sustoję aplink kryžių dalinasi savo išgyvenimais, meldžiasi užtarimo malda ir visur įžvelgia Dievo vedimą. Piligrimai susėda prie laužo, gamina maistą kartu, bendrai, neskirsto jo į savo ar svetimą. Jie gieda ir dėkoja už maistą. Vienas senas kunigas yra juokavęs: ,,Kuo skiriasi žmogus nuo kiaulės? Ogi, tuo, kad žmogus prieš valgydamas pasimeldžia…“ Diena praleista piligriminiame žygyje, suteikia mums galimybę prisiminti, jog esame broliai ir seserys vieno Dievo apvaizdoje. Visi skirtingi, bet kartu gyvenantys meilėje ir vienybėje.

Kam reikalingi ženklai, simboliai, nuolatinis istorijos ar biblijos kartojimas? Ogi tam, kad mes nepamirštume tos kainos, kuri už mus sumokėta. Neužmirštume ir vaikams perduotume. Ekumeninis projektas sielovada.de kviečia kiekvieną Žmogų prisijungti puoselėti savo dvasingumą ir atmintį.

Lauksime Jūsų kituose žygiuose.

Sielovada.de komanda

Facebook komentarai