Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 birželio 19 d.

Verta ieškoti žmonių, su kuriais galima augti

2021-02-04 18:16:21
Dalinkis:

Šiandieninis žmogus nori visur dalyvauti, tačiau viskas greit nusibosta ir jis tarsi vėl neberanda sau vietos. Katalikų evangelizacijos Naujosios Sandoros bendruomenės nariai yra įsitikinę, kad bendruomenėje nereikia dalyvauti, joje reikia tiesiog būti, o būnant nereikia ieškoti savo vietos, nes esame santykyje su Dievu ir savo broliais ar seserimis.

Dievas mane pakvietė čia būti

Naujosios Sandoros bendruomenės steigėjas – tuometinis Kauno arkivyskupas, dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius. 1997 metų rudenį susibūrusios bendruomenės nariai pradėjo organizuoti evangelizacijos mokyklą ir vykti į misijas po įvairias Lietuvos parapijas, miestus. Bažnyčioje organizavo įvairius kursus, vidinio išgydymo tarnystes bei pamaldas, skelbė evangeliją gatvėse, kalėjimuose, turgaus aikštėse.

Tomas Urbutis Naujosios Sandoros bendruomenės nariu yra jau daugiau nei 22 metus. Jis pasakoja: ,,Man bendruomenė yra Dievo meilės, dažnai pasirodančios per brolius ir seseris, liudijimas. Bendruomenė yra tarsi šeima, kurią Jėzus sušaukė. Jis yra mūsų centre ir mes trokštame, kad Jis būtų tarp mūsų bei mus vestų. Bendruomenėje esu ir stengiuosi būti toks, koks esu, esu čia, nes jaučiu, kad Dievas mane pakvietė čia būti.“

Verta ieškoti žmonių su kuriais galima augti

Pasak T. Urbučio, bendruomenė jam asmeniškai buvo Dievo atsakas į maldą. Maldą, kurioje Dievo prašė duoti brolių ir seserų, kad galėtų kartu skelbti dangiškojo Tėvo gerumą. Ir Jis atsiliepė. ,,Visi esame žmonės ir suprantame, kad buvimas bendruomenėje ne visada yra lengvas ar palaimintas, bet toks buvimas yra nuolat kintantis. Jei atvirai, tai net neįsivaizduoju, kaip galėčiau gyventi krikščionišką gyvenimą be bendruomenės. Juk taip lengva būtų pasislėpti už kokios navos bažnyčioje ir atsisėsti į tolimiausią suolą ar tiesiog įsijungus šypseną pasislėpti… Lengva apsimetinėti, kartais net ir sau, jau nekalbant apie kitus ar apie Dievą. Bendruomenėje visos savybės, nuostatos, užslėptos kertelės anksčiau ar vėliau išlenda į šviesą. Juk Jėzus nepasikvietė vieno Jono būti mokiniu. Jis pašaukė mokinius, o po Sekminių tų mokinių vis gausėjo ir jie nuolat laužė duoną ir viskuo dalinosi. Turime ieškoti tų, su kuriais galėtume augti tikėjime ir pasitikėjime, tarnauti, džiaugtis, svajoti, auginti vaikus, padėti vieni kitiems,“ – įsitikinęs T. Urbutis.

https://nsandora.lt/

Bendruomenė – vieta, kurioje atpažįstamas Dievo veikimas

Bendruomenės narys Aidas Markauskas sako, kad kalbėti apie bendruomenę yra sudėtinga, nes į ją negali pažvelgti iš šono, joje reikia būti, reikia ja gyventi ir jausti Dievo veikimo virpesius ir prisilietimo ženklus. ,,Naujosios Sandoros bendruomenė man asmeniškai yra tokia vieta, kurioje aš galiu atpažinti Dievo veikimą ir suprasti, kaip Dievas veikia mano gyvenimą. Žmonės, būdami bendruomenėje, gali įvardinti, ką Dievas padarė jiems ir jų pažįstamiems. Naujosios Sandoros bendruomenei daugiau nei 20 metų, bet žmonės čia atpažįsta Dievo veikimą – Jis leidžiasi būti atpažįstamas bendruomenėje. Net ir apaštalai buvo kartu su Kristumi ir buvo susibūrę į bendruomenę. Jie matė Dievo veikimą ir jautė Dievišką galybę, Dievo malonę. Dievo bendruomenė yra vieta, kurioje galime jausti Dievo artumą ir kurti asmeninį santykį su juo,“ – įsitikinęs A. Markauskas.  

Dievas mus keičia suteikdamas ramybę

Bendruomenė yra nuolat kintanti, tad ir tarnystės bei evangelizacijos būdai keičiasi. Bendruomenės nariai įsitikinę, kad būtina nuolat stebėti laiko ženklus ir neužsiciklinti prie tam tikrų formų. ,,Klausydamiesi Dievo turime stebėti, kur galime pasitarnauti ir kaip geriau pasidalinti pagrindine mūsų gyvenimo žinia – Jėzus Kristus yra gyvas, prisikėlęs ir tik Jis vienas gali mus parvesti į dangiškojo Tėvo namus. Pavyzdžiui, COVID-19 karantino laiku pajutome Dievo kvietimą pradėti vykdyti www.maldagyvai.lt tarnystę ir pamatėme, kad Dievas paliečia konkrečių žmonių gyvenimą, jų pačių situacijose. Viena moteris pasakojo, kad išgirdusi pažinimo žodį, jog Dievas nori išgydyti klubo skausmą, tą pačią akimirką pajuto, kad skausmas dingo. Chroniškas skausmas išnyko, šlovė Dievui. Daug liudijimų, kad Viešpats atėjo į liūdesį, nerimą, skausmą, neviltį ir juos pakeitė, suteikė ramybę,“ –pasakoja T. Urbutis.

T. Urbutis

Dievas yra gyvas ir nuolatos veikia

Pasak T. Urbučio, Dievas nėra tas, kuris sukūrė pasaulį ir paliko jį nesirūpindamas. Priešingai – mylintis Tėvas laukia tų, kurie atsisuks į Jį ir sakys: ,,Dabar man reikia Tavęs ir Tavo pagalbos“. Nuostabiausia, kad Jis nelieka tylus, bet vienokiais ar kitokiais būdais atsiliepia, sako T. Urbutis.

,,Ačiū Dievui, kad šiandien turime labai sustiprėjusią bendruomenę, su sustiprėjusiais žmonėmis, kurie turi labai stiprų ryšį su Dievu ir labai stiprų santykį su Juo. Šitas santykis labai brangus, labai intymus ir asmeniškas. Jie nori visa tai išsaugoti ir eiti tuo gyvenimo keliu ir jausti Dievo artumą, atpažinti jį, nes Dievas yra gyvas ir nuolatos veikia – jis niekados nebus toks, kaip buvo vakar. Jis šiandien yra naujas, o rytoj bus naujas vėl. Kiekvieną rytą keltis su Viešpačiu ir šlovinti Dievą savo gyvenimu, savo aplinkoje, ten, kur esi, tai yra mūsų bendruomenės ir kryptis, ir ėjimas į tai, kad esame Dieve ir ieškome Dievo plano, Dievo meilės ženklo ir sau, ir aplinkai,“ – sako A. Markauskas.  

Plačiau apie Naujosios Sandoros bendruomenę galite sužinoti čia: http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/183244-2020-11-05-08-00-aktualijos.html

https://nsandora.lt/

Teksto autorė – Irena Dirgėlienė Sielovada.de

Facebook komentarai