Nuotolinės pamaldos iš Augsburgo Šv. Tomo bažnyčios, kun. Romualdas Liachavičius.

2021-03-07 11:16:16

Neužmiršk, Viešpatie, savo gailestingumo ir ištikimosios meilės; jie tokie pat seni kaip laikas. (Ps 25,6)2 Gavėnios sekmadienį mūsų parapijų bažnyčiose bus švenčiamos Reminiscere pamaldos. Tiems, kas meldžiasi namuose, 11 val. bus transliuojamos nuotolinės pamaldos iš Augsburgo Šv. Tomo bažnyčios, kun. Romualdas Liachavičius.Apie lietuvius Augsburge: https://www.st-thomas-augsburg.de/…/litauische-gemeinde/