Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 gegužės 29 d.
Featured Video Play Icon

Vokietijos lietuviai atnaujino krikšto sakramentą prie upės Wutach

2021-08-14 14:36:39
Dalinkis:

Karolis Genutis

Vokietijos lietuviai atnaujino krikšto sakramentą prie upės Wutach

Birželio 20 d. Švarcvalde, netoli Šveicarijos, prie upės Wutach (Drei-Schluchten-Halle), Vokietijos lietuvių ekumeninė bendruomenė sielovada.de organizavo krikšto sakramento atnaujinimą. Į šventę susirinko būrelis tikinčių Vokietijos lietuvių, kai kurie jų atvyko net iš atokiausių šalies kampelių. Taip pat buvo sulaukta svečių ir iš Lietuvos – Algimantas ir Edita iš Veikliųjų žmonių bendrijos palydėjo visą krikšto atnaujinimo šventę giesmėmis, šlovinimu ir malda. Krikšto atnaujinimo apeigoms vadovavo kun. Romualdas Liachavičius.

Sielovada.de pirmą kartą organizavo tokį žygį krikšto atnaujinimo sakramento proga.

 Krikšto atnaujinimo prasmė

 Sakoma, kad ieškoma Dievo tol, kol surandama, o kai surandama, Jo ieškoma dar labiau. To vedini, šių metų birželio 20-osios rytą, šviečiant saulei ir skambant giesmėms, grupelė Vokietijos lietuvių pajudėjo upės Wutach link.

Kun. R. Liachavičius

Kaip sakė apeigas vedęs kun. R. Liachavičius, krikščionių krikštas – tai išorinis liudijimas to, kas įvyko tikinčiojo gyvenime. Tai tikinčiojo susitapatinimas su Kristumi, jo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Kunigas priminė, kad panardinimas į vandenį krikšto metu simbolizuoja Kristaus mirtį už mūsų išgelbėjimą iš nuodėmių; tai akimirka, kai mes kartu su Kristumi laidojame savo senąjį „aš“, o išnirdami iš vandens – prisikeliame kartu su Kristumi: „Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovėje, taip ir mes gyventume naują gyvenimą“ (Rom 6, 3-4).

Vaidotas Ivanauskas

Skambant šlovinimo giesmėms ir maldai tikintieji meldėsi kartu su kunigu, buvo nardinami į tekantį vandenį ir taip atnaujino krikšto sakramentą. „Ši diena buvo sąmoningas mano, suaugusio žmogaus, apsisprendimas išgyventi ir patirti tikrą krikšto džiaugsmą, – po krikšto sakramento atnaujinimo sakė Vaidotas Ivanauskas, – o tam reikia dviejų dalykų, kuriuos aš, kaip buvęs kariškis, suvokiau tarsi įsakymus: pirma, žmogus turi tikėti Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju, o antra, asmuo turi suprasti krikšto reikšmę“. V. Ivanauskas pabrėžė, kad krikštas tikinčiajam yra labai svarbus sakramentas, nes taip asmuo viešai paskelbia apie savo tikėjimą ir atsidavimą Kristui, susitapatinimą su Jo mirtimi ir prisikėlimu.

Karolis Genutis

Karolis Genutis paliudijo, kad jam krikšto sakramento atnaujinimas buvo tarsi krikšto kūdikystėje „atbaigimas“, kai už jį tai padarė tėvai ir krikšto tėvai, panašiai, kaip Marija su Juozapu naujagimį Kristų paaukojo Šventykloje (Lk 2, 22-25). Pasak K. Genučio, žinoma, krikšto sakramentas, gautas kūdikystėje, yra baigtinis ir visada galiojantis, bet sąmoningas sakramento atnaujinimas vyresniame amžiuje kuria naujus santykius su Kristumi, kai galima dar labiau atverti savo širdį Kristui. „Kūnas negali priimti krikšto sakramento atnaujinimo, jei siela prieš tai nepriima tikėjimo Kristumi tiesos. Sąmoningas apsisprendimas darsyk atnaujinti krikštą yra tarsi troškimas, kad darsyk būtume perkeisti vidumi  ir galėtume teikti didesnę garbę ir šlovę Kristui, kad gyventume ne vien remdamiesi savo jėgomis,  savo nuomone, įsivaizdavimais, bet Kristaus mokymu ir eitume ten, kur link Jis yra mus pašaukęs, į tokį gyvenimo liudijimą, kur daugiau yra Dievo, o ne mūsų,“ – sakė K. Genutis.

Šventės pabaigoje visi dalyvavusieji rinkosi prie bendro vaišių stalo, kun. R. Liachavičius įteikė krikšto atnaujinimo liudijimus, mažas dovanėles prisiminimui.

Ir pabaigai – apie Šventosios dvasios veikimą arba mažus stebuklus kasdienybėje. Dar ryte lietuvaičiams žygiuojant upės link ir giedant, lietuviškas giesmes vidury miškų išgirdo ten su draugu atsitiktinai vaikščiojusi tautietė Nida ir prisijungė prie grupelės. Kartu žygiuodami ir artimiau susipažinę, tikintieji pasidalino su Nida Gerąja naujiena ir žygio tikslu. Prie upės Wutach krikšto sakramentą atnaujino ir atsitiktinai prisijungusi moteris – tai buvo dar vienas gražus šventės momentas, kai Šventoji dvasia žmogų patraukia arčiau Dievo ir vidury miškų.

 Apie sielovada.de

Vokietijos lietuviai buvo pakviesti į pirmąjį piligriminį žygį už dvasinį Vokietijos lietuvių atgimimą

Bendruomenės sielovada.de ekumeniniai susitikimai prasidėjo nuo Karolio Genučio draugystės su kun. Romualdu Liachavičiumi, kai 2019 m. spalio mėn. Vokietijos lietuviai buvo pakviesti į pirmąjį piligriminį žygį už dvasinį Vokietijos lietuvių atgimimą. Sielovada.de pagrindinis tikslas yra burti Vokietijos lietuvius bendrai maldai, organizuoti renginius ir kitus religinius susitikimus, remiantis Švento rašto eilute „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 15–20). Kad Vokietijos lietuviai neliktų vieni tikėjimo kelyje, galėtų susiburti, veržtųsi į nuolatinį Dievo ieškojimą, tapo tradicija švęsti Sekmines Štutgarte ant Birkenkopf kalno, lapkričio 1 d. kasmet rinktis prie lietuviško kryžiaus Augsburge, reguliariai rengti piligriminius žygius.

Atsinaujinimo diena, organizuota 2020 m. sausio mėn. Štutgarte

Vokietijos lietuvių ekumeninės bendruomenės sielovada.de pirminė idėja buvo rinktis į metus bent 4 kartus, bet Šventoji dvasia veda pirmyn ir atsiranda vis daugiau progų susibūrimams. Atsinaujinimo diena, organizuota 2020 m. sausio mėn. Štutgarte su svečiais iš Lietuvos – katalikų bendruomenės „Naujosios sandoros“ nariais Aidu Markausku ir Tomu Urbučiu bei „XFM“ radijo stoties direktoriumi Remigijumi Jucevičiumi – irgi buvo vienas iš tų susitikimų, keičiančių susirinkusiųjų gyvenimus. Bendruomenė sielovada.de siekia, kad renginiai, susitikimai, žygiai, sambūriai ir visa, kas organizuojama, būtų Dievo lydimi ir perkeičiantys gyvenimus.

Facebook komentarai