Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 balandžio 14 d.

Palaimintas sekmadienio stalas Sachsenheim’e

2021-09-27 15:08:16
Dalinkis:

Karolis Genutis

Trečiasis Dievo įsakymas mus kviečia švęsti sekmadienį, t. y. skirti tam tikrą laiką maldai, savanorystei, geriems darbams arba tiesiog rasti laiko džiaugsmui ir bendrystei. Sekmadienį svarbu susitikti ir bendrai laužyti duoną, gilintis į Šventąjį Raštą, melstis, liudyti, maitintis Dievo žodžiu.

Pirmąjį kartą tokiai sekmadienio bendrystei rinkomės pas Sielovada.de bendruomenės narį Vaidą Ivanauską pagal Šventojo Rašto pažadą „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 15–20). Susibūrimą pavadinome „Palaimintu sekmadienio stalu“ – šįkart gaminome ant laužo kazane plovą ir prie stalo kvietėme visus, kas buvo aplink: kaimynus, pro šalį einančius žmones. Ant stalo buvo ir kryžius, liudijantis apie kvietimą prisijungti švęsti sekmadienį kitaip: kalbėti apie dvasinius dalykus, giliau pažvelgti į kasdienybę, pabūti kartu.  

Sekmadienio pietūs / / Nuotr. Vaido Ivanausko

Žmonių kviesti labai ir nereikėjo, nes laužas savaime traukė aplinkinių dėmesį – namas,  kurio kieme padengėme stalą, buvo pilnas gyventojų iš Ukrainos, Rusijos, Rumunijos. Kai kurie atėję nedrįso pasilikti, kiti tik vaišinosi, treti kalbėjo atviriau, dalijosi. Pavyzdžiui, ukrainietis Igoris liudijo, kaip buvo pakrikštytas, kaip meldžiasi. Kiti stebėjosi, kad lietuviai sekmadienį švenčia visiškai kitaip, nei, atrodytų, įprasta vyrams.

Karolis Genutis / Nuotr. Vaido Ivanausko

Šiam pirmam vyrų susitikimui pasirinkome nagrinėti Biblijos eilutę apie muitininką Zachiejų (Lk 19, 1-10), kuris įsilipo į medį, kad pamatytų praeinantį Jėzų. Perskaitę ištrauką, bandėme  klausti savęs: „O kur mano žvilgsnis? Kaip aš stengiuosi pamatyti Jėzų?“. Paprastai vyrai mėgsta žiūrėti televizorių, sporto naujienas, filmus, futbolo rungtynes. O kaip pamatyti Kristų? Zachiejaus poelgis perkeltine prasme mus moko, kad reikia išdrįsti pranokti įprastą elgesį, „ropštis į medį“, nes būdami ant žemės, žemai, ne visada galime pamatyti Dievą. Negalime pamatyti Išganytojo, jei esame priklausomi ir nuo minios elgsenos. Zachiejus nepaisė nei savo statuso, nei kitų nuomonės – norėdamas išvysti Jėzų ir atkreipti Jo dėmesį, jis peržengė įprastas, nusistovėjusias normas. Zachiejaus elgesyje galima įžvelgti drąsą atmetant minios nuomonę, kad gabūt taip elgtis nedera (negalima lipti į medį). Drąsa tikėjime reiškia tam tikra prasme ir nusižeminimą – tai nuolankus pripažinimas, kad man reikia išsivaduoti, peržengti tam tikras ribas, normas, save, savo „žemą ūgį“, pakilti aukščiau nuo žemės. Taip, kaip tiems ukrainiečiams, rusams reikėjo peržengti įprastą jiems laisvalaikio leidimo būdą, įveikti save, išdrįsti ateiti prie stalo, ant kurio – kryžius. Bet jie jungėsi, stebėjosi, liko, valgė, dalijosi. Ir jų nuostaba, kad sekmadienis gali būti švenčiamas kitaip, nei vyrams įprasta, liudijo, kad susitikimas su Viešpačiu iš dalies yra lydimas ne tik nusižeminimo, drąsos, bet ir savo nuodėmingumo, apsileidimo suvokimo ir viso to išpažinimo.

Norint susitikti su Jėzumi mes esame raginami kažką padaryti kitaip, nei buvome įpratę. O sutiktas kitoks žvilgsnis, poelgis viską keičia: ragina kitaip pažiūrėti į sekmadienio šventimą, pietų stalą, vyrų bendrystę, save ar emigranto dalią.

Vaidotas Ivanauskas / Nuotr. Karolio Genučio

Lk 19, 1-10 Muitininkas Zachiejus

1 Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. 2 Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. 3 Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. 4 Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. 5 Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. 6 Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. 7 Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“ 8 O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“. 9 Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. 10 Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“

Facebook komentarai