Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 gegužės 29 d.

Kur tavo šilkmedis?

2021-10-05 20:38:09
Dalinkis:

„Zachiejau, greit lipk žemyn!“


Šilkmedis – tai toks medis, kuris duoda figas ir yra gana aukštas. Bet tai tik laukinė figos vaismedžio versija. Šis medis yra gana lepus. Jis veda vaisius, kurie sunoksta tada, kai gauna šviesos. Šilkmedžio vaisių nokintojams reikėdavo prabadyti kiautą, kad vaisius sunoktų. Laukinės figos yra vargšų maistas. Pranašas Amosas yra tokių vaisių nokintojas. Amosas yra vienas iš mažųjų pranašų, kuris skelbė atgailą ir socialinį teisingumą. Zachiejaus buvimas šilkmedyje suteikia visai kitokią prasmę. Čia keičiasi matymas ir perspektyva. Mesijo žinia, kurios laukė Zachiejus, yra skirta vargšams.

Taigi ką mes turime? O gi turtuolį vargšų medyje.

 EVANGELIJA PAGAL LUKĄ 19, 1-10
  
Muitininkas Zachiejus1 Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. 2 Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. 3 Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. 4 Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. 5 Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. 6 Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. 7 Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“ 8 O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“. 9 Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. 10 Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.
Facebook komentarai