Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 gegužės 29 d.

Artėja naujų susitikimų laikas

2021-10-15 17:28:23
Dalinkis:

„Palaiminto sekmadienio stalas“

Artėja naujų susitikimų laikas – visa tai šiek tiek visada neramina, jaudina: kaip mus priims, kaip seksis su pirmąkart sutiktais žmonėmis. Bet tarp krikščionių įvyksta tas stebuklas – esame to paties vynmedžio šakelės.

Šį savaitgalį ketinu aplankyti Augsburge gyvenančius krikščionis ir pamatyti Šv. Petro Am Perlach bažnyčioje Mariją – mazgų atrišėją.Tikinčių žmonių susitikimai yra prasmės ir pasidalijimų laikas, kai mes, krikščionys, atsiverdami vieni kitiems, dalijamės ta pačia kasdiene gyvenimo duona, kalbame tas pačias maldas, nes mus vienija ta pati Šv. Dvasia per Jėzų Kristų. Susitikimai visada šiek tiek ir neramina – juk Naujajame Testamente yra daugybė vietų, kai Kristus nepriimamas, jo kvietimų atsisakoma, iš jo juokiamasi, juo netikima.

O mes esam tik žmonės, kurie, viena vertus trokštam bendrystės, kita vertus, saugom savo erdvę, laisvę, namus. Taigi ir „Palaiminto sekmadienio stalo“ misija yra pasitikėjimo išbandymas, atvirumo momentas, dvasinė agapė – ar tikrai norime dalintis ne tik duona, bet ir savimi…

Karolis Genutis

Facebook komentarai