Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 gegužės 29 d.
Featured Video Play Icon

Lapkričio 1-ąją – visų šventųjų diena Augsburge

2021-11-01 21:46:25
Dalinkis:

Augsburge yra Kryžius, kuris pokario išeivijos pastatytas kaip padėkos ženklas tuometiniams geradariams. Lietuviai dėkojo aljanso valstybėms, nugalėjusiomis nacistinį režimą, ir tiems patiems vokiečiams, suteikusiems savo namus karo pabėgėliams iš rytų Europos. Rodos, nieko bendro su vėlinėmis, nieko bendro su Visų Šventųjų diena. Prie šio kryžiaus kasmet lapkričio pirmos dienos vakare atlinguoja nedidelis būrelis ir uždega žvakeles. Jiems kryžius yra daugiau nei paminklas. Daugiau nei padėka geradariams. Čia šių dienų lietuviai atmena tikrąją kryžiaus prasmę – kelionės pabaigą ir naujo gyvenimo pradžią. Prie kryžiaus giedamos giesmės ir skaitomas Šventas Raštas. Tikintieji atmena savo iškeliavusius į amžinybę artimuosius, tuos, kurie užbaigė savo žemišką kelionę. Meldžiasi už save, gyvuosius, kurie vis nenustoja keliavę tikėjimu.

Reportažą parengė Karolis Genutis

Facebook komentarai