Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 liepos 14 d.

„Sielovada Vokietijoje“ 2021 metų metraštis

2021-12-24 19:28:16
Dalinkis:

„Sielovada Vokietijoje“ startavo Karolio Genučio iniciatyva 2019 m. spalio pradžioje piligriminiu žygiu už Vokietijos lietuvių dvasinį atgimimą. Tuomet žygeiviai įveikė 30 kilometrų, sujungdami du lietuvybe persmelktus, Vokietijos pietuose esančius miestus – Bad Viorishofeną (Bad Wörishofen), kuriame yra Šv. Kazimiero koplyčia ir buvusi lietuvių vyskupo Antano Deksnio rezidencija, ir Augsburgą, kur Alt Postweg gatvėje, buvusioje Hochfeldo stovykloje, pastatytas lietuviškas dėkingumo geradariams kryžius.

Nuo 2019 metų įvyko daug gražių ir prasmingų dalykų: piligriminių žygių, pamaldų, susitikimų, liudijimų, buvo pakalbinta nemažai Vokietijos lietuvių, susitikta su naujais žmonėmis, prasidėjo naujos iniciatyvos.

2021 metai ypatingi tuo, kad Viešpats įkvėpė naujiems tikslams ir darbams: atnaujintas Krikšto sakramentas, buvo tęsiami piligriminiai žygiai, buvo atnaujinta sielovada.de svetainė, gimė Palaiminto stalo iniciatyva ir kiti nuostabūs Viešpaties darbai mūsų bendruomenėje, kuriuos trumpai ir prisiminsime šiame metraštyje, norėdami už visa dėkoti Dievui ir melsti toliau laiminti mus visus, nes bendruomenėje mes galime lengviau atpažinti Dievo veikimą ir suprasti, kaip Dievas veikia mano asmeniniame gyvenime. Mes, būdami bendruomenė, galime įvardinti, ką Dievas padarė mums, man ir kitiems bendruomenės nariams. Tikinčių žmonių ekumeninė bendruomenė yra vieta, kurioje galime jausti Dievo artumą ir kurti asmeninį santykį su juo, augti vieni per kitus. Net ir apaštalai su Kristumi buvo susibūrę į bendruomenę, nes taip geriau matė Dievo veikimą ir jautė Dievo malonę. Bendruomenė yra tarsi šeima, kurią sušaukė Jėzus. Taigi kviečiame jungtis draugėn Viešpaties vardu ir 2022 metais.

Susitikimas su evangelizacine bendruomene

„Sielovada Vokietijoje“ bendruomenė susitiko su Katalikų evangelizacijos Naujosios Sandoros bendruomenės nariais iš Lietuvos. Naujosios Sandoros bendruomenės steigėjas – tuometinis Kauno arkivyskupas, dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius. 1997 metų rudenį susibūrusios bendruomenės nariai pradėjo organizuoti evangelizacijos mokyklą ir vykti į misijas po įvairias Lietuvos parapijas, miestus. Bažnyčioje organizavo įvairius kursus, vidinio išgydymo tarnystes bei pamaldas, skelbė evangeliją gatvėse, kalėjimuose, turgaus aikštėse. Tomas Urbutis, kuris yra Naujosios Sandoros bendruomenės nariu yra jau daugiau nei 22 metus, liudijo, kad jam bendruomenė yra Dievo meilės, dažnai pasirodančios per brolius ir seseris, liudijimas.

Balandį – Didžiojo Penktadienio piligriminis žygis

Nuotrauka Kayle Kaupanger

Prieš Velykas, balandžio 2 d., įvyko piligriminis žygis maršrutu Noišvanšteinas – Kalvarienberg Füssen, ruošiantis Kristaus Prisikėlimo iškilmei. Žygio dalyviai buvo kviečiami apmąstyti Kristaus auką ir Prisikėlimo prasmę. Simboliškai kopiant į kalną – tarsi nukryžiavimo vietą – buvo apmąstytas Viešpaties gailestingumas. Kalvarijos – Kalvarienberg buvo pradėtos statyti 1837 m. ant Hutlerbergo kalvos, esančios pietinėje Lecho pusėje, galutinai baigtos maždaug apie1900 m.

Įdomu, kad Karalius Liudvikas II, dažnai dalyvaudavo  Didžiojo penktadienio procesijose į kalną.

Gegužį – Sekminių šv. Mišios

Paskutinį gegužės sekmadienį Pietų Vokietijoje gyvenantys lietuviai rinkosi į šv. Mišias ant Birkenkopfo kalno Štutgarte švęsti Sekminių. Tai tampa jau tradicija, į kurią visus – mažus ir didelius, jaunus ir senus – sukviečia ekumeninio „Sielovada Vokietijoje“ įkūrėjas Karolis Genutis. Šv. Mišias aukojo Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo įgaliotas Vokietijoje rūpintis lietuvaičių sielovada kunigas Romualdas Liachavičius.

Birkenkopfo kalnas yra supiltas iš Antrojo pasaulinio karo metu susprogdinto Štutgarto miesto liekanų. Kartu čia galėjo patekti ir žmonių palaikų dalys, jų kūnų pelenai. Jis dar yra vadinamas Monte Šerbelino (vok. scherbe – šukė). Dabar ant kalno, tarp buvusių namų fasadų dalių luitų, stūkso didžiulis metalinis kryžius, tarsi skaudus praeities priminimas.

Birželį – Krikšto sakramento atnaujinimas

Prie upės Wutach (Drei-Schluchten-Halle) ekumeninė „Sielovada Vokietijoje“ bendruomenė organizavo Krikšto sakramento atnaujinimą. Į šventę susirinko būrelis tikinčių Vokietijos lietuvių, kai kurie jų atvyko net iš atokiausių šalies kampelių. Taip pat buvo sulaukta svečių ir iš Lietuvos – Algimantas ir Edita iš Veikliųjų žmonių bendrijos palydėjo visą krikšto atnaujinimo šventę giesmėmis, šlovinimu ir malda. Krikšto atnaujinimo apeigoms vadovavo kun. Romualdas Liachavičius. Sakoma, kad ieškoma Dievo tol, kol surandama, o kai surandama, Jo ieškoma dar labiau. To vedini, visi dalyvavusieji atnaujino Krikšto sakramentą. „Kūnas negali priimti krikšto sakramento atnaujinimo, jei siela prieš tai nepriima tikėjimo Kristumi tiesos,“ – sakė K. Genutis.

Rugpjūtį ir rugsėjį buvo atnaujinga sielovada.de svetainė

Rugsėjį – piligriminis žygis į Tiubingeną

Rudenį buvo tęsiama Karolio Genučio pradėtų piligriminių žygių inicityva. Piligrimystė – tai pažinimo kelionė, kai leidžiamės į maldos ir tikėjimo kelią, dialogą su Dievu, kad iš šalies pamatytume savąjį „aš“. Piligriminiame kelyje atpažįstame, kad Dievas niekada nepavargsta eiti drauge su mumis. Maldinga kelionė ragina mus leisti Dievui pradėti veikti mūsų gyvenime. Piligrimystėje svarbu ir pažinti, ką liudija kiekviena aplankyta vieta ar šventovė; tai padeda labiau priartėti prie tikėjimo lobių. Buvo aplankyta Vurmlingeno koplyčia (Wurmlinger Kapelle), Šv. Jurgio bažnyčia (Stiftskirchezu St. Georgin Tübingen), Bebenhauzeno vienuolynas (Kloster Bebenhausen).

 „Man šis piligriminis žygis buvo pirmas, (…). Bet  tai buvo kažkas ypač jauku, bendra, kaip šeimoje. Labai džiaugiuosi susipažinusi su kiekvienu, žygiavusiu kartu. Dar labiau jaučiuosi dėkinga ir mylima būdama tarp tokių nuostabių žmonių. Gyvenimas – tai toks stebuklas. (…).“

Kristina

„Ir sielai, ir kūnui. Per 10 metų gyvenimo Vokietijoje pirmą kartą susimatėme su tautiečiais; su tikinčiais tautiečiais. (…) Šis piligriminis pasivaikščiojimas atgaivino sielą. (…). Mūsų šeimai tai buvo puikus bendras išgyvenimas. (…) Buvo gera susipažinti su skirtingais, bet ir be galo daug bendrų dalykų turinčiais žmonėmis. Kalbėti širdies kalba! (…)“

Dalia ir Sergėjus

„Piligriminiame žygyje susirinko išties nuoširdūs ir šilti žmonės. (…) Su visais buvo labai lengva, miela ir paprasta. Todėl kelionė kartu neprailgo ir, atrodo, norisi tęsti visa tai toliau – susitikti kartu.“

Vytautas

Rugsėjį – Palaiminto stalo iniciatyva

Palaimintas stalas įvyko Sindelfingen’e

Paskutinė vakarienė, per kurią kartu susėda Kristus su savo mokiniais, visada vaizduojama prie didelio stalo. Stalo simbolika, kai Jėzus laužo duoną ir kelia vyno taurę, įsteigia padėkos ir aukos šventimo liturgiją, kurią krikščionys švenčia šv. Mišių metu prie Viešpaties stalo. Šeimos stalas namuose taip pat turėtų telkti artimuosius sekmadieniais, kaip Viešpaties stalas telkia Dievo vaikus bažnyčiose. Juolab kad Trečiasis Dievo įsakymas mus kviečia švęsti sekmadienį, t. y. skirti laiką maldai, džiaugsmui ir bendrystei. Sekmadienį svarbu susitikti ir bendrai laužyti duoną, gilintis į Šventąjį Raštą, melstis, liudyti, maitintis Dievo žodžiu. Taip gimė Karolio Genučio „Palaiminto stalo“ iniciatyva.

  • Rugsėjo pabaigoje įvyko Palaimintas sekmadienio stalas Sachsenheime.
  • Spalio pradžioje Palaimintas sekmadienio stalas buvo Frankfurte.
  • Lapkritį Palaimintas stalas įvyko Sindelfingen’e.
  • Gruodį metus pabaigė Palaimintas stalas Winterlingen’e.

Sielovada Vokietijoje toliau tęs Palaiminto sekmadienio stalo tradiciją šeimose dėl jos grožio ir prasmės. Šeimoje sekmadienio stalas gali tapti vieta steigtis mažajai namų bažnyčiai.

Kviečiame siųsti mums Palaiminto sekmadienio stalo Jūsų šeimoje nuotraukas, vaizdo įrašus ar tekstus adresu: karolis.genutis@gmail.com 

Spalį – visi pakviesti dalintis Dvasiniais impulsais

Dvasinis impulsas neretai yra sutinkamas krikščioniškose rekolekcijose kaip trumpas žodinis įvadas į dieną. 

Dvasinis impulsas gali būti praėjusios dienos refleksija, kai prisimename dieną ir, atpažinę tas vietas, kur mus palietė Šventoji Dvasia, jomis pasidaliname. Dvasinis impulsas gali būti apskritai trumpa įžvalga apie dvasinį gyvenimą per meną, kultūrą, grožį, kelionę – Dievas yra absoliučiai visur ir veikia visais būdais, kad mus prakalbintų. Taip pat tai gali būti žinutė apie gerus darbus, gerus žmones, suteiktą pagalbą, išklausytą maldą, išsipildžiusią svajonę. Dėkojame tiems, kas drįso dalintis mintimis, įžvalgomis, įkvėpimais.

Kviečiame ir toliau dalintis Dvasiniais impulsais ir kitais metais.

Lapkritį – Vėlinės Augsburge

Lapkričio 1 dieną visi norintys susirinko prie lietuviško kryžiaus Augsburge atminti amžinybėn iškeliavusius artimuosius bei melstis už mūsų pačių kelionę šioje žemėje. Buvo prisiminti ir pokario tremtiniai. Prie šio kryžiaus kasmet lapkričio pirmos dienos vakare susirenka nedidelis būrelis Vokietijos lietuvių ir uždega žvakeles. Pamaldas vedė kunigas Romualdas Liachavičius.

Lapkritį – pokalbių laida ,,Tikroji Tu“

Laidos idėja gimė „Sielovada Vokietijoje“ įkūrėjui Karoliui Genučiui, kuris įsitikinęs, kad būnant emigracijoje labai svarbu nebėgti nuo kylančių neigiamų emocijų, su jomis susitikti, jas pripažinti bei ieškoti būdų sumažinti emocijų chaosą ar apskritai jas išguiti. ,,Kalbėjimas apie emocijas padeda žmonėms augti, todėl norisi apie jas kalbėti, norisi skatinti burtis į tiek gyvas, tiek nuotolines bendruomenes, kad žmonės galėtų vieni kitus pažinti, pastiprinti, tarpusavyje pasidalinti kylančiais iššūkiais, nes kiekvienas esame svarbus ir reikalingas Dievo kūrinys“, – sako K. Genutis.  

Pirmojoje laidoje buvo kalbinta ekumeninio žurnalo ir leidyklos „Tapati“ vadovė ir vyr. redaktorė Aušrinė Šečkuvienė, kalbėta apie knygą „Žavingoji“.

Lapkritį – Moterų maldos grupelė

Kiekvieno mėnesio kas antrą trečiadienio vakarą grupelė lietuvių moterų iš įvairiausių Vokietijos miestų renkasi online maldai, pasidalijimams ir Viešpaties šlovinimui. Drąsiname ir toliau visas norinčias jungtis į moterų seserystę ir bendrystę, nes per tai Šv. Dvasia mus pripildo malonių.

Gruodį – adventinis piligriminis žygis

Gruodžio 18 d. Karolis Genutis pakvietė į paskutinį šiais metais Advento žygį „1000 žvaigždžių“ nuo Bühlertal miestelio. Žygio intencija – prisiminti ypatingą Dievo gimimo mūsų širdyse laiką. Žygis kvietė prisiminti vidinę kelionę, kurią mes keliaujame – ilgai, kartais tamsoje, vedami šviesos žiburiukų – Dievo link, kad visada atmintume tą momentą, kai mūsų širdyse užsižiebė tūkstančiai žvaigždžių, parodžiusių kelią Dievo link.

Gruodį – ekumeninės pamaldos už LR valdžią

„Ekumenizmo dvasia LR Seime nėra tik Seimo narių rūpestis, tai mūsų visų reikalas“, – sakė „Sielovada Vokietijoje“ bendruomenės įkūrėjas Karolis Genutis. Šių metų vasarą lankydamasis LR Seime, jis susitiko su Seimo nare Dalia Asanavičiūte ir diskutavo apie sielovados iniciatyvas bei ekumenizmą LR Seime. Anot K. Genučio, ypač svarbu melstis už Tėvynę, tautą ten, kur telkiasi valdžia, kur priimami įstatymai. Gruodžio 21 d. LR Seimo Konstitucijos salėje įvyko pirmosios ekumeninės pamaldos. Šio adventinio susitikimo iniciatorės – Seimo narė, Maldos grupės vadovė Beata Pietkiewicz ir Seimo narė Dalia Asanavičiūtė. „Sielovada Vokietijoje“ vadovas tikisi, kad ši Seimo narių moterų iniciatyva organizuoti ekumenines pamaldas LR Seime tęsis ir stiprės, bei ragina visus mus melstis už savo tautos valdžios atstovus ir aukščiausius vadovus.

Gerumo iniciatyva baigė 2021 metus

Metams baigiantis ateina ypatingas laikas dėkoti, laiminti tai, kas buvo gera, nauja, gražu – kad tai augtų, tęstųsi. Tokia šiais metais buvo Kristinos Baranovskajos gerumo iniciatyva nusiųsti rankų darbo dovanas sunkiai sergantiems vaikams. Tam buvo suburtos „Sielovada Vokietijoje“ moterų maldos grupelės narės, kurios iki šv. Kalėdų kūrė, mezgė, siuvo bei pristatė dovanas „Mamų unijos“ organizacijai, kuri visa tai padalino onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams Santarų klinikose Vilniuje.

Sveikiname visus su Šventėmis, linkime Viešpaties malonės metų, daug įkvėpimo ir vilties!

„Irkis į gilumą“

Būkime kartu gyvos ir tikinčios bendruomenės dalis, nes taip vieni su kitais augame ir stiprėjame, semiamės jėgų vieni iš kitų per šv. Dvasios veikimą. Tik bendruomenėje ryžtamės tam, kam ne visada išdrįstume vieni. Tik ten, kur du ar trys susirenka Viešpaties vardu, vyksta padauginimo stebuklai: pasidaugina gerumas, idėjos, meilė, o padrąsinimai ir geri žodžiai yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir padaugintos dvi žuvys ar penki kepaliukai duonos.

Su šventėmis!

„Sielovada Vokietijoje“ bendruomenė

Facebook komentarai