Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 birželio 19 d.
Featured Video Play Icon

Tebūnie šviesa

2022-04-18 19:37:43
Dalinkis:

Biblijoje Kristus sako, kad krikščionys yra šviesa ir tai reiškia,  kad kiekvienas tikintysis turi  nešti šviesą į šio pasaulio sutemas. Ten, kur mes gyvename, turime skleisti šviesą, kuri apšviestų mūsų kasdienybę, teiktų ramybę ir meilę.

Tačiau paklausus bet kurio iš mūsų, kas iš tikrųjų yra šviesa, dauguma negalėtų paaiškinti.

Visi žinome, kad geras apšvietimas (tiesiogine prasme) žmogui būtinas, nes tamsa  mums kelia nerimą ir baimę. Mes naudojame  šviesą vien tam, kad galėtume matyti. Saulę matome  kaip pagrindinį šviesos šaltinį, kuris mus dar ir šildo. Bet turime ir dirbtinius šviesos šaltinius: elektros srovė, įkaitinusi lemputės  siūlelį  iki 1800 laipsnių, pradeda švytėti – tai irgi teikia mums šilumą ir šviesą.  Pažiurėkime į savo šviestuvus namie: ar jie gerai apšviečia mūsų namus? O ar galime vairuoti naktį be automobilio dirbtinių šviesų? Ne. Nebeįsivaizduojame savo gyvenimo be šviesos.

Panaši užduotis tenka ir krikščionims šiame pasaulyje – kur rasti neišsenkantį šviesos šaltinį, kai tamsu. Kaip įspėti kitus žmones apie gresiantį pavojų ir įtikinti juos apsisukti ar apeiti kliūtį?

Pažiūrėkime į save kaip į šviesos šaltinį, kuris teikia ir šilumą, parodo, kur slypi kliūtys: ir namuose, ir gatvėje. Ar mumyse yra tiek energijos, kad galėtume ne tik šviesti, bet dar ir skleisti šilumą? 

Jėzus sako: „Tešviečia jūsų šviesa kitiems, kad jie pamatytų, ką Dievas padarė tavyje, ir šlovintų Dievą Tėvą“; „Jūs, krikščionys, esate pasaulio šviesa. Tai mūsų darbas ir tuo pačiu reikalavimas mums.“ Kristus  yra tikrosios dvasinės šviesos ir energijos  šaltinis: “Prabilęs Jėzus kalbėjo fariziejams: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“ (Jn 8, 12–20).  

Ši maža vidinė mūsų šviesa, kuri yra uždegta per Viešpatį mumyse, ar leidžiame jai šviesti?

Vis dėlto atrodo, kad krikščionių dvasinės energijos arba šviesos taupymas šiandien yra tokia pat didžiulė problema, kaip ir mūsų visuomenės energetiniai ištekliai. O „energiją taupančios lemputės“ (LED) tarsi virto madingu stabu. Tokie tapo ir krikščionys: skleidžia šaltą šviesą ir jokios šilumos. Krikščionys – kaip tos LED lemputės: šviečia gražiai, bet šaltai.

Jėzus nėra energiją taupanti lemputė, Jis yra energijos netaupanti dvasinė saulė. Dieviškoji šviesa ir šiluma yra neatsiejami ir kaip meilės simboliai. Visa tai yra nesibaigiantis, neišsenkantis šaltinis: Jėzus yra Ta šviesa, kuri nurodo kelią ir atskleidžia pavojus. Tai Jis, kuris šviečia per tave ir kitus amžinąja šviesa.

Taigi pagalvokime, iš kur semiame šviesą? Kas yra Tavo šviesos šaltinis? Ar esasme pasaulio šviesa? O gal Jėzus per daug iš mūsų prašo?

Neuždenkime, negesinkime savimi šviesos!


Ekumeninė sielovados bendruomenė „Sielovada Vokietijoje“
​Tel.: +49 1764 717 6590 | info@sielovada.de | www.sielovada.de
Viešpaties palaiminimo Jūsų keliuose

 

Facebook komentarai