Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 birželio 19 d.

Keturios paskaitos apie krikščionijos mistikų žvilgsnį į didžiąsias tikėjimo temas

2023-01-19 17:47:26
Dalinkis:

Kviečiame ir labai rekomenduojame jungtis į puikias nuotoliniu būdu per zoom programą organizuojamas paskaitas ŠASC „Bendrakeleiviai“ bendruomenėje (https://www.bendrakeleiviai.lt/). Atkreipkite dėmesį, kad dėl techninių kliūčių įvykusią I paskaitą bus galima įsigyti tik su III paskaita (perkant bilietus į trečią paskaitą). Dabar raginame dalyvauti sausio 25 d. įvyksiančioje II paskaitoje.

Paskaitas veda  dr. Aurimas M. Juozaitis, švietimo ir vadybos konsultantas, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus Bernardinų parapijos pastoracinės tarybos narys.

4 paskaitų ciklas „MYSTICA CHRISTIANA” – keturios paskaitos apie krikščionijos mistikų žvilgsnį į didžiąsias tikėjimo temas.

1 paskaita:  „Malda (ir 4 jos pakopos)”: Gilesnės Dievo patirties linkui. Mistikų patirtys ir mokymas. „Ar tu gerai meldiesi? Atsakymas: ar tu augi meilėje artimui?“ (šv. Jėzaus Teresė [Avilietė]).

Šioje temoje aptarsime:

  • Kas mistikams yra malda? Kodėl malda yra Atsimainymo atspindys žmogaus žvilgsnyje į save, pasaulį ir Dievą? Kodėl malda taip glaudžiai yra susijusi su šviesokaita žmogaus gyvenime?
  • Kaip keturi krikščioniškojo gyvenimo laipsniai pagal Nežinojimo debesį atsispindi Lectio Divina‘oje bei kaip mistikai įgyvendino ir tebeįgyvendina apaštalo Pauliaus priesaką „nepaliaukite melstis“?
  • Kas yra XX a. susiformavusi Įcentrinanti malda (Centering Prayer) ir kaip į ją vedė didieji krikščionijos mistikai? Kas yra mistiškasis kontempliatyviosios maldos įveiklinimas? Kas nuo to keičiasi?

1-os paskaitos data ir laikas: 2022 lapkričio 9 d. (trečiadienis),18.30 – 20.30 val., nuotoliu per Zoom programą.

Įsigyti 1 paskaitą galite čia:

2 paskaita: „Tyla (ir nuščiuvimas)”: Mistikai sako, kad tyla nėra triukšmo nebuvimas, nes tyla yra sielos nuščiuvimas Dievo ramybėje bet     kokiomis aplinkybėmis. Kaip jie ir jos ėjo į tai? „Tyla yra pirmoji Dievo kalba“ (šv. Kryžiaus Jonas).

Šioje temoje aptarsime:

  • Dievo kūryba ištartimi, triukšmingas Dievo šlovinimas ir nuščiuvimas maldingame santykyje su Dievu, – koks čia ryšys? Trumpai apie tylos „istoriją“ krikščionijoje.
  • Jėzaus ramybės, hesichastų tylos bei mokytojo Eckharto nuščiuvimo santykis. Kiek „aktyvi“ ir kiek „pasyvi“ yra ramybė/ tyla/ nuščiuvimas?  Kokio įsiklausymo mus mokė ir tebemoko krikščionijos mistikės bei mistikai šiame santykyje?
  • Kaip skleidžiasi kontempliatyviųjų veiklumas? Kaip tyla triukšme virsta gyvybę dovanojančia viltimi, išsaugančia savyje Jėzaus ramybę ir kaip ji nugali bejėgiškumą neviltyje? XX a. mistikių ir mistikų gyvenimai ir darbai.

2-os paskaitos data ir laikas: 2023 sausio 25 d. (trečiadienis), 18.30 – 20.30 val. nuotoliu, per Zoom programą. 

Įsigyti 2 paskaitą galite čia

3  paskaita: „Askezė bei kenozė (ir dvasinė kova)”: Mistikų gyvenimo apsiribojimo pavyzdžiai Dievo beribiškumo patyrimui. Kaip ir ko     netekti, kad įgytum viską? „Kada siela Dievo valia numes nuo savęs viską, kas nėra Dievas – o tai ir vadinasi “mylėti”! – ji nušvis ir persikeis   Dieve” (šv. Kryžiaus Teresė Benedikta).

3-os paskaitos data: 2023 kovo 15 d. (trečiadienis), 18.30 – 20.30 val. nuotoliu, per Zoom programą. 

4  paskaita: „Meilė” (ir širdis)”: Mistiškoji mistikų meilė. Kodėl mylinti širdis yra išmintinga? Kaip ji įgyja šios išminties? „Pirmas žingsnis mokymęsi mylėti kitus, yra pastanga juos suprasti“ (Adrienne von Speyr).

4-os paskaitos data2023 gegužės 17 d. (trečiadienis), 18.30 – 20.30 val. nuotoliu, per Zoom programą. 

Dieną prieš paskaitą atsiunčiame Zoom nuorodą. Po paskaitos atsiųsime jos įrašą, kuris galios 3 mėnesius.

Bilietus į paskaitas galėsite įsigyti per Paysera  mokėjimų platformą.

Facebook komentarai