Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 liepos 14 d.

Ekumeninė bendruomenė „Sielovada Vokietijoje“ kviečia į  krikščionių ugdymo kursą

2023-02-12 20:58:28
Dalinkis:

„Susitikimai Kelyje’’

su teologijos daktaru Giedriumi Saulyčiu

Kurso „Susitikimai Kelyje“ tikslas – skaityti ir suprasti Šventąjį Raštą, pažinti turtingą krikščioniško tikėjimo paveldą, puoselėti tiesos troškulį, gilinti bendrystę su Dievu ir artimu, burti Kristaus Bendriją.

Krikščionys ne tik tiki, bet ir mąsto. Nuo ankstyvosios Bažnyčios iki mūsų dienų krikščionių bendruomenės sąmoningai tyrinėja tikėjimo Dievu šaltinius, aiškinasi Evangelijos turinį, mokosi atsakingai išreikšti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi kaip Išganytoju ir Viešpačiu. Anot Augustino, „suprask, idant tikėtum, tikėk idant suprastum“. XI a. benediktinų vienuolis Anzelmas, kontempliuodamas krikščioniško tikėjimo prigimtį, apibūdino ją kaip fides quaerens intellectum – „tikėjimas ieško pažinimo“. Tikėjimui būdinga plėsti, o ne siaurinti pažinimo ribas. Todėl ekumeninė lietuvių krikščionių bendruomenė „Sielovada Vokietijoje“ nuo kovo 1 d. kas antrą trečiadienį 19.30 val. Lietuvos laiku, o 18.30 val. Vokietijos laiku rengs „Susitikimus Kelyje“, kuriuos Zoom platformoje ves teologijos daktaras Giedrius Saulytis, vienas iš gilesnių ir gerai žinomų teologų Lietuvoje.  Nuo Lietuvos Atgimimo laikų jis skelbia Dievo žodį, rašo tekstus kultūrinei spaudai, yra išleidęs dešimt knygų, palydėjęs daugelį ieškančiųjų Dievo link ir padrąsinęs daug krikščionių iš įvairių konfesijų tikėjimo kelionėje. Šiuo metu G. Saulytis dalyvauja Lietuvos Biblijos draugijos veikloje ir rengia naują ekumeninį Naujojo Testamento vertimą į lietuvių kalbą. Iš senosios graikų kalbos jis išvertė apaštalo Pauliaus laiškus, Evangeliją pagal Joną, redagavo ir rašė komentarus Evangelijoms pagal Matą ir Morkų.

Kviečiame paimti į rankas Šventąjį Raštą ir jo mintimis sušildyti savo širdis, įgauti daugiau dvasinių jėgų ir vilties.  Kiekvienas susitikimas bus tarsi maža tos dienos kelionė, atvedanti prie naujų ištakų, bendrystės su bendraminčiais ir maldos. Bendruomenės susitikimai po pasaulį išblaškytiems lietuviams leidžia išpildyti, kad ir nuotoliniu būdu, santykio troškimą, geriau pažinti Dievą, save, įžengti į didesnį šviesos ir prasmių lauką bei prisiimti atsakomybę už meilės darbus. „Susitikimuose Kelyje“ laukiame ne tik lietuvių, gyvenančių išeivijoje, bet ir Lietuvoje.

Lietuvių krikščionių ekumeninė bendruomenė „Sielovada Vokietijoje“ yra  auganti, stiprėjanti ir atvira bendruomenė, kurios centre Viešpats Jėzus Kristus ir jo Evangelijos mokslas.

Registraciją rasite šioje nuorodoje: https://sielovada.de/index.php/2023/03/05/registracija-i-kursa-susitikimai-kelyje/

Facebook komentarai