Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 birželio 20 d.
Featured Video Play Icon

Mt 4, 1–11 „Jėzaus gundymas“

2023-03-22 09:41:52
Dalinkis:

Jėzaus gundymas Mt 4 1 Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. 2 Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. 3 Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona.“ 4 Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.“ 5 Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens 6 ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: Jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį.“ 7 Jėzus jam atsako: „Taip pat parašyta: Negundyk Viešpaties, savo Dievo.“ 8 Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, 9 taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.“ 10 Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!“ 11 Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.

Ekumeninė sielovados bendruomenė „Sielovada Vokietijoje“

Tel.: +49 1764 717 6590 | info@sielovada.de | www.sielovada.de

Facebook komentarai