Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 birželio 19 d.

Užbaigėme kursą „Susitikimai Kelyje“

2023-06-03 08:25:46
Dalinkis:

Jo metu bendravome ir kėlėme klausimus apie Šventojo Rašto eilutes, taip pažinome turtingą krikščioniško tikėjimo paveldą, puoselėjome tiesos troškulį, gilinome bendrystę su Dievu ir
artimu, būrėme Kristaus Bendriją su dr. Giedriumi Saulyčiu.

Norėtume pasidalinti keliais atsiliepimais apie kursą:

Labai daug davė temos „Atgimti iš Dvasios“ ir „Pažinti Dvasią“. Dabar ieškosiu Kristaus tarp
žmonių, stengiuosi pažinti Dvasią. Prisiminiau mokymų metu, koks svarbus Jėzui meilės ryšys.
Susitikimų metu patyriau mūsų sielų bendrystės jausmą, lektorius Giedrius padėjo suprasti, koks
iš tiesų turi būti šiandienos krikščionis ir tai pajutau iš jo asmens. Nuoširdus ačiū!

Salomėja Tamavičienė

Tai buvo didžiulė atgaiva mano dvasiai. Nuo pat pirmojo susitikimo, klausydama gerb. Giedriaus
Saulyčio jutau didžiulį vidinį džiaugsmą, atgaivą, tai buvo lyg gaivaus vandens versmė labai
ištroškus. Esu labai dėkinga už paskaitų, įžvalgų gelmę, vidinės ramybės perdavimą, jautrias ir

atsaką širdy paliekančias maldas. Man buvo svarbu ir prasminga sekti šį paskaitų ciklą ir,
atkreipiant dėmesį į kelio sampratą Biblijoje, mokantis iš tikėjimo tėvų bei filosofų pervertinti
savo tikėjimo kelionę, gylį ir nuoširdumą. Labai įdomus istorinis tikėjimo pagrindas, žydų tradicijų
paaiškinimai.

Raminta

Lektorius labai nuoširdžiai vedė kiekvieną iš mūsų. Labiau supratau šv. Rašto būtinybę mano
gyvenime.

Dalė

Buvo paliesti klausimai, kurie ir man asmeniškai buvo svarbūs. Tokia ne indoktrinuojanti, bet
mąstymo laisvę paliekanti teologija. Praturtino teologinėm tiek žiniom, tiek refleksijom.

– Gediminas Zelvaras

Didžiulis ir labai „riebus“ ačiū Karoliui už jo kantrybę mums, dėmesingumą ir atidumą
kiekvienam iš mūsų, už atlaidumą kiekvienam iš mūsų, už labai, labai šiltą, šviesią ir subtilią
tarnystę bei patarnavimą prie Dievo Žodžio stalo. 


Trumpas, bet labai „drūtas“ ačiū Giedriui už Žodžio Misiją! Ačiū už tai, kad mūsų
susitikimuose Giedrius buvo tas taikdarys, tas taikintojas, kuris visą laiką ir visais Dievo
įrankiais „siekė santaikos su visais.“ Giedrius – tas taikintojas, kuris stengiasi sutaikyti protą
su širdimi; vienus krikščionis su kitais krikščioniais, materiją su Dvasia; žinojimą su tikėjimu,
nes tikra „išmintis, kilusi iš aukštybių, yra taikinga.“ Iš to pažinau, kad Jis Jo mokinys, „nes jis
šios kelionės metu mylėjo kiekvieną iš mūsų ir labai mylėjo.“ Giedriaus dėka mes – visi iš
skirtingų Bažnyčių – galėjome girdėti Dievo Žodį ir jį suprasti, nes jis kalbėjo „kiekvieno iš
mūsų kalba,“ ir tai man toks pat didis stebuklas kaip Sekminių stebuklas. Tai leido išgyventi
pažadą, jog tikrai vieną dieną ateis tas laikas, kai nei ant to kalno ar ant kito kalno; kai nei
toje ir nei kitoje Bažnyčioje, bet tiesoje ir dvasioje garbinsime Tėvą.


Taip pat dėkui visiems bendrakeleiviams – broliams ir sesėms. Jūsų dėka ir būtent jumyse
išvydau Gyvąjį Gyvojo paveikslą. Ačiū už įžvalgas, pasidalinimus, „palietimus“.
Esu paliesta, įkvėpta, „supurtyta“. Nesakau „viso gero“ ar „iki pasimatymo“, bet sveikinu Jus
visus – Jo šventuosius, gyvenančius amžinajame dabar.
Su meile ir dėkingumu,

Lektorius labai nuoširdžiai vedė kiekvieną iš mūsų. Labiau supratau šv. Rašto būtinybę mano
gyvenime.

– Aušra     

Kviečiame ir toliau imti į rankas Šventąjį Raštą, jo mintimis sušildyti savo
širdis, įgauti daugiau dvasinių jėgų ir vilties. Kiekvienas susitikimas buvo tarsi
maža tos dienos kelionė, atvedusi prie naujų ištakų, bendrystės su
bendraminčiais ir maldos. Bendruomenės susitikimai po pasaulį išblaškytiems
lietuviams leidžia išpildyti, kad ir nuotoliniu būdu, santykio troškimą, geriau
pažinti Dievą, save, įžengti į didesnį šviesos ir prasmių lauką bei prisiimti
atsakomybę už meilės darbus.

Iki kitų susitikimų!

Ekumeninė sielovados bendruomenė „Sielovada Vokietijoje“
Tel.: +49 1764 717 6590 | info@sielovada.de | www.sielovada.de

Facebook komentarai