Apie dvasinį impulsą

Kas yra Dvasinis impulsas?

Dvasinis impulsas neretai yra sutinkamas krikščioniškose rekolekcijose kaip trumpas žodinis įvadas į dieną. Po rytmetinės maldos, po pusryčių, rekolekcijose gali būti perskaitomas trumpas tekstas, kuris tarsi giliau įveda į dienos darbus, užduotis. Tai tekstas, apie kurį galima mąstyti dienos metu.

Dvasinis impulsas gali būti praėjusios dienos refleksija, kai prisimename dieną ir, atpažinę tas vietas, kur mus palietė Šventoji Dvasia, jomis pasidaliname. Tai trumpas dienos apmąstymas, peržvalga.

Dvasinis impulsas gali būti asmeninis Švento Rašto eilutės ar ištraukos perskaitymas, kai asmuo, skaitydamas tarsi Lectio divina principu (lėtai, kelis kartus), širdimi pajunta tas Biblijos vietas, kurios kažkaip kitaip veikia jo jausmus, mintis, tarsi mezga dvasinį pokalbį. Tomis įžvalgomis irgi galima pasidalinti.

Dvasinis impulsas gali būti apskritai trumpa įžvalga apie dvasinį gyvenimą, patyrimą, kuris nebūtinai būna šviesus, tai gali būti ir kova, tamsiųjų jėgų atpažinimas ir jų įveika. Juk gyvenime patiriame įvairiausius dalykus – ne tik gerus ir gražius.

Dvasinis patyrimas gali būti ir per meną, kultūrą, grožį, kelionę – Dievas yra absoliučiai visur ir veikia visais būdais, kad mus prakalbintų.

Taip pat tai gali būti žinutė apie gerus darbus, gerus žmones, suteiktą pagalbą, išklausytą maldą, išsipildžiusią svajonę.

Taigi kviečiame dalintis savo Dvasiniais impulsais – trumpais, lakoniškais tekstais, dvasinėmis įžvalgomis, patirtimis: kaip jus kalbina Dievas? Kada prisiliečia Šventoji Dvasia? Kaip sutinkate Dievą? Kur? Per ką?

Laukiame Jūsų laiškų.


    **(Primename, jeigu tekstas neatitiks mūsų pasirinktos krikščioniškos meilės ir pagarbos vienas kitam kriterijų (skiltis „Apie mus“), pasiliekame teisę jo nepublikuoti).