Apie mus

Kas mes

Tai ekumeniška tikinčių ir tikėjimo ieškančių išeivijos lietuvių krikščionių iniciatyva Vokietijoje burtis draugėn. Tarp mūsų yra evangelikai liuteronai, katalikai, evangelikai reformatai, charizmatinių judėjimų atstovai ir kiti krikščionys, kurie darniai sutaria, nors priklauso skirtingoms krikščionių tikėjimo bendruomenėms. Skirtingi, bet Kristuje vieningi.  

Tikslai

Vienytis Kristaus vardu ir vienyti besikuriančias bendruomenes įvairiuose Vokietijos miestuose, palaikyti ryšius vieni su kitais, bendrauti, tarnauti ir melstis, atpažinti Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios veikimą, organizuoti krikščioniškas veiklas. Visu tuo dalintis sielovada.de interneto platformoje, kad įkvėptų ir kitus panašiai veiklai.

Siekiai

Mūsų siekiai yra padėti vienas kitam surasti krikščionišką dvasinę bendrystę, puoselėti krikščionių dvasingumą, nelikti vienišiems, o kartu džiaugtis, švęsti, melstis, daryti gerus darbus ir dalintis tuo, ką dovanoja mums Kristus.

Mūsų veiklos

Sielovada Vokietijoje siekia, kad Dievo Žodis, mokymai, maldos, susitikimai ir sakramentai būtų labiau pasiekiami visiems Vokietijos lietuviams.

Švęsti sekmadienį kartu. Įkvėptas mažosios Namų bažnyčios idėjos ir apmąstydamas Dekalogo įsakymą „Švęsk sekmadienį“, Karolis Genutis, Sielovada Vokietijoje bendruomenės įkūrėjas ir vadovas, pradėjo keliaujančios Namų maldos grupelės iniciatyvą „Palaimintas sekmadienio stalas“. Tai krikščioniškos bendrystės idėja kartu melstis sekmadienį, apmąstant tos dienos Evangeliją ir dalinantis duona.

Kviesti skirtingų Vokietijos miestų lietuvius krikščionis burtis į Namų maldos grupeles, kadangi išeivijos lietuviams gan sudėtinga švęsti Eucharistiją lietuvių kalba, todėl Dievas parodo kitas galimybes.  

Du kartus per metus – pavasarį ir vasarą – yra organizuojami piligriminiai žygiai. Viliamės, kad augant bendruomenėms, piligrimystės idėja plėsis.

Bendravimo taisyklės

Pagrindinės mūsų bendravimo gyvai ir čia, šioje svetainėje, taisyklės yra pagarba vienas kitam. Tai reiškia, kad mes gerbiame visas religijas, pažiūras, nuomones, tačiau atsisakome diskutuoti temomis, kurios skaldo, kiršina visuomenę, kelia įtampą ar menkina, žemina žmogaus orumą.

Meilė ir pagarba vienas kitam ragina mus ieškoti ne skirtumų, o bendrumų. Dalinamės iš Dievo gauta meile ir tarnyste vienas kitam.

Kvietimas

Jeigu norite tarnauti, melstis, šlovinti Viešpatį ir matote kitą asmenį kaip Dievo kūrinį, sukurtą pagal Jo paveikslą ir panašumą (Pr 1, 26), kviečiame jungtis į bendruomenę Štutgarte ar kreiptis pagalbos steigiant bendruomenę savo mieste Vokietijoje, nesvarbu, kas jūs būtumėte ar ką veiktumėte, nes Dievas daro stebuklus susitikus dviems ar trims Jo vardu.

Kurkime tikinčių lietuvių krikščionių bendruomenę Vokietijoje kartu!