Apie mus

Kas mes

Tai ekumeninė tikinčių ir tikėjimo ieškančių lietuvių krikščionių iniciatyva, kurios pradininkas yra Vokietijos lietuvis Karolis Genutis (plačiau žiūrėkite Kontaktai). Mes esame evangelikai liuteronai, katalikai, evangelikai reformatai, charizmatinių judėjimų atstovai ir visi kiti krikščionys, kurie darniai sutaria, nors priklauso skirtingoms krikščionių tikėjimo bendruomenėms. Skirtingi, bet Kristuje vieningi.  

Tikslai

 • Susitikti su Kristumi ir vieni su kitais per bendras veiklas.
 • Vienytis ir vienyti Kristaus vardu, palaikyti vienybę vieni su kitais ir su Dievu.
 • Per mokymus, kursus, žygius ir kitas veiklas ugdyti krikščionišką bendrystę, tarnauti ir melstis, atpažinti Viešpaties Jėzaus Kristaus ir Šventosios Dvasios veikimą.
 • Melstis ir palaikyti krikščionišką dvasingumą.
 • Skleisti krikščionišką informaciją.
 • Visu tuo dalintis sielovada.de interneto platformoje.
 • Organizuoti kitas krikščioniškas veiklas.

Siekiai

Mūsų siekiai yra padėti vieni kitiems surasti krikščionišką dvasinę bendrystę, puoselėti krikščionių dvasingumą, kartu augti, tobulėti,  džiaugtis, švęsti, melstis, daryti gerus darbus ir dalintis tuo, ką dovanoja mums Kristus.

Mūsų veiklos – tai tiltas, jungiantis viso pasaulio lietuvius

 • Mokymai, kurie apima Šv. Rašto pažinimą: skaitymą, komentavimą, dvasinius impulsus, pasidalijimus, liudijimus.
 • Kursai, per kuriuos kalbame apie dvasingumą kitais būdais, naujai, pavyzdžiui, pasitelkdami meną.
 • Tekstai – juose skelbiame įdomią informaciją, dalinamės įžvalgomis, požiūriais, nuomonėmis, liudijimais.
 • Žygiai, kuriuose susitinkame vieni su kitais ir su Dievu. 
 • Susitikimai, kurie padeda pažinti vieni kitus gyvai. 
 • Malda vieni už kitus. 

Dauguma veiklų, išskyrus žygius ir kai kuriuos gyvus susitikimus, organizuojamos per zoom platformą (tai atsispindi ir mūsų pavadinimo paantraštėje „Ekumeninė krikščionių lietuvių platforma“).

Bendravimo taisyklės

Pagrindinės mūsų bendravimo gyvai ir čia, šioje svetainėje, taisyklės yra pagarba vienas kitam. Tai reiškia, kad mes gerbiame visas religijas, pažiūras, nuomones, tačiau atsisakome diskutuoti temomis, kurios skaldo, kiršina visuomenę, kelia įtampą ar menkina, žemina žmogaus orumą.

Meilė ir pagarba vienas kitam ragina mus ieškoti ne skirtumų, o bendrumų. Dalinamės iš Dievo gauta meile ir tarnyste vienas kitam.

Kvietimas

Jeigu norite kaip nors prisidėti prie mūsų veiklų, kviečiame jungtis (žr. Kontaktai).

Kurkime tikinčių lietuvių krikščionių bendruomenę Vokietijoje kartu!