Kurkime Bažnyčią drauge

Sielovada.de administratorius, Vokietijos lietuvis Karolis Genutis pasakoja apie gyvenimą emigravus, lietuviškų sielovados bendruomenių naudą ir džiaugsmą, patiriamą sutikus tikinčius  žmones bei liudijant Kristų. Svarbu augti ir tobulėti dvasiškai Pasaulis yra mūsų minčių atspindys. Emigracijoje negali

Continue reading

Sielovada.de

Kas yra sielovada.de? Tai ekumeniška tikinčių išeivijos lietuvių iniciatyva burtis ir skleisti Kristaus mokymą. Mūsų tarpe yra evangelikai liuteronai, katalikai, evangelikai reformatai ir kiti, kurie darniai sutaria nežiūrint to, kad priklauso skirtingom tikėjimo bendruomenėm. Skirtingi,

Continue reading