Įvadas į Naująjį Testamentą

Septinių paskaitų ciklas – įvadas į Naująjį Testamentą

  1. Naujojo Testamento (NT) santykis su Senuoju Testamentu (ST). NT struktūra ir kanonas
  2. Evangelija pagal Matą kaip tiltas tarp ST ir NT
  3. Gydytojas Lukas ir jo knygos. Bažnyčia kaip kelias Apaštalų darbuose
  4. Apaštalo Jono raštai. Evangelijos pagal Joną prologas
  5. Epistoliniai kūriniai ir kaip jie mus pasiekė
  6. Apaštalo Pauliaus apnuoginta širdis Laiške Filemonui
  7. Kristus ir Įstatymas Laiške galatams

Lektorius:
Giedrius Saulytis yra humanitarinių mokslų daktaras ir teologijos magistras. Tarptautiniame Trejybės universitete JAV jis įgijo teologijos magistro laipsnį, o Anglijoje Brunelio universitete apgynė daktaro (PhD) disertaciją tema Pagrindinės XX a. pastoracinės teologijos kryptys. Šiuo metu Giedrius dalyvauja Lietuvos Biblijos draugijos veikloje, rengiant naują Naujojo Testamento vertimą į lietuvių kalbą. Iš senosios graikų kalbos jis išvertė apaštalo Pauliaus laiškus, Evangeliją pagal Joną, parašė šioms knygoms komentarus. Daktaro Giedriaus Saulyčio straipsnius bibliniais, teologiniais, istoriniais ir kasdienio tikėjimo klausimais publikuoja Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis Metai, žurnalas Naujasis Židinys – Aidai, internetinis dienraštis bernardinai.lt, jo kontempliacinės refleksijos įtraukiamos į Magnificat maldynėlį. Giedrius turi savo internetinę svetainę biciuliams.lt ir kuria tinklalaides Youtube bei Spotify platformose.