Apie namų maldos grupelės

Kas yra Namų maldos grupelė?

Namų maldos grupelės idėja gimė iš „Sielovada Vokietijoje“ įkūrėjo Karolio Genučio „Palaiminto sekmadienio stalo“ iniciatyvos lankyti kitų Vokietijos miestų bendruomenes. Susitikus su žmonėmis, vis labiau aiškėjo, kad išeivijos lietuviai trokšta drauge melstis, bendrauti. Taigi Namų maldos grupelė – tai  tikinčių ir tikėjimo ieškančių krikščionių ekumeninė maža bendruomenė, kuri renkasi tam tikroje vietoje (pavyzdžiui, grupelės nario arba narių (paeiliui) namuose) melstis, liudyti, bendrauti, džiaugtis ir šlovinti Viešpatį. Ji yra atvira naujiems nariams ir su džiaugsmu priima visus, kurie to nori, bet laikosi aiškių bendravimo etikos taisyklių ir krikščioniškųjų vertybių bei tiesų.

Įsikūrusios grupelės gali skelbti šioje svetainėje savo kontaktus, koordinates, dalytis informacija, renginiais, kviesti kitų miestų Namų maldos grupeles į savo miestą, įkvėpti burtis draugėn kitus. Taip kuriama Vokietijos lietuvių krikščionių bendrystės erdvė, suvienyta „Sielovada Vokietijoje“ platformos, kurioje kiekvienas norintis galėtų atrasti reikiamą informaciją ar ją paskelbti, dalytis patirtimi, klausti kilus neaiškumams.

Namų maldos grupelės dažniausiai renkasi kas savaitę arba du sykius per mėnesį. Rekomenduotina vieno susitikimo trukmė ne ilgiau 2 val. Namų maldos grupelė laikosi visiško konfidencialumo taisyklės – visa, kas pasakoma ir išgirstama susitikimų metu yra slapta, neaptarinėjama, niekur ir niekada nekomentuojama, išskyrus tuos atvejus, kai grupelės nariai bendru sutarimu dalinasi patirtimi su kitais, rašo tekstus ar kuria vaizdo įrašus apie save, savo veiklą, kad ir kitus padrąsintų tuo gyventi.

Namų maldos grupelė yra gerai, nes ji:

  • Suburia bendraminčius
  • Kuria naujas draugystes ir pažintis
  • Bendruomeniškumas gydo ir įkvepia
  • Malda stiprina, drąsina ir guodžia
  • Kiti žmonės leidžia pažinti naujus dalykus, įgyti naujos patirties
  • Gimsta naujų, įdomių iniciatyvų
  • Gilėja tikėjimas ir patirtis su Viešpačiu ir t.t.

Nobelio premijos laureatas bardas Bobas Dylanas vieną savo dainą yra pavadinęs „Belsti į dangaus duris“ . Melstis mažoje tikinčiųjų grupelėje yra tarsi žymiai garsesnis beldimas į Dangaus duris, kurios, tikėtina, ir atsidaro daug greičiau, nes svarbiausias Namų maldos grupelės dalyvis yra Šventoji Dvasia, kurią kaskart mums atsiunčia Jėzus Kristus, jei bent du ar trys susirenka Jo vardu. Net „Tėve mūsų“ maldos kalbėjimas grupelėje įgyja tikrąją – daugiskaitos – reikšmę, kai kreipiamės į Dievą ne vienas, o mes – daugiskaita.

Informacija apie Namų maldos grupeles ir medžiaga joms bus nuolat po truputį pildoma.

„Sielovada Vokietijoje“ tekstas