Apie maldos grupelė

Kas yra Maldos grupelė internetu

Maldos grupelė internete – tai tikinčių ir tikėjimo ieškančių krikščionių ekumeninė maža bendruomenė, kuri renkasi maždaug du kartus per mėnesį interneto zoom platformoje.  

Namų maldos grupelės idėja gimė iš „Sielovada Vokietijoje“ įkūrėjo Karolio Genučio iniciatyvos telkti Vokietijos lietuvius maldai ir kurti ekumeninę bendruomanę.

Išeivijos lietuviai trokšta drauge lietuviškai melstis, bendrauti, tačiau visi gyvena skirtinguose Vokietijos miestuose, todėl susitinkame internetu.

Maldos grupelė siekia pažinti krikščioniškas tiesas  ir vertybes  per meną, kultūrą, šv. Rašto skaitymą, liudijimus.

Maldos grupelė suburia bendraminčius,  bendruomeniškumas gydo ir įkvepia, gilėja santykis su Dievu, malda stiprina, drąsina ir guodžia.

Maldos grupelė laikosi visiško konfidencialumo taisyklės – visa, kas pasakoma ir išgirstama susitikimų metu yra neaptarinėjama, niekur ir niekada nekomentuojama, išskyrus tuos atvejus, kai grupelės nariai bendru sutarimu dalinasi patirtimi su kitais, rašo tekstus ar kuria vaizdo įrašus apie save, savo veiklą, kad ir kitus padrąsintų tuo gyventi.

Norintys dalyvauti maldoje gali jungtis į facebook „Sielovada Vokietijoje“ maldos grupelė“ puslapį https://www.facebook.com/groups/4375843745867428. Taip pat galima sekti informaciją sielovada.de arba „Sielovada Vokietijoje“ facebook paskyroje.

Maldos grupelė yra atvira naujiems nariams ir su džiaugsmu priima visus, kurie nori melstis, bet laikosi aiškių bendravimo etikos taisyklių, išdėstytų sielovade.de puslapyje „Apie mus“ https://sielovada.de/index.php/apie-mus/

„Sielovada Vokietijoje“ tekstas