Sielovada Vokietijoje

2023 kovo 27 d.
Vokietijos lietuvių krikščionių ekumeninė bedruomenė