Sielovada Vokietijoje

2022 birželio 28 d.
Vokietijos lietuvių krikščionių ekumeninė bedruomenė