Sielovada Vokietijoje

2023 sausio 27 d.
Vokietijos lietuvių krikščionių ekumeninė bedruomenė