SAVANORIAI IR DRAUGAI

Diana Gailiūtė (Šilalė) valdo Balsą – ji puikiai įgarsina tekstus, nuostabiai bendrauja ir moka vesti laidas (galbūt dėl to, kad lankė aktorinio meistriškumo kursus JAV). Atradusi Dievą, noriai ir aktyviai daug kur savanoriauja ir liudija.

Karolis Genutis (Štutgartas) yra atsakingas už  Vaizdus: jis kuria meniškas fotografijas, filmuoja, montuoja vaizdo įrašus. Žinoma, jis daro ir kitus „Sielovada Vokietijoje“ darbus: generuoja idėjas, jas įgyvendina, organizuoja žygius, telkia bendruomenę.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

Karolis Genutis,  ekumeninės bendruomenės „Sielovada Vokietijoje“ įkūrėjas

Kun. Romualdas Liachavičius

Dr. Giedrius Saulytis

Virginija Tamošiūnaitė

Gediminas Zelvaras

Kristina Baranovskaja  

Algimantas Bartkus 

Kunigui Romualdui Liachavičiui iš Augsburgo – už tarnystę religinių švenčių metu ir teikiant Krikšto sakramentą bei jo atnaujinimą, taip pat už draugystę ir visokeriopą pagalbą.

Virginijai Tamošiūnaitei (Kaunas)  už  indėlį atnaujinant svetainę, rašant ir rengiant tekstus bei apskritai už dalijimąsi gerąja patirtimi.

Kristinai Baranovskajai iš Štutgarto – už jos Gerumo iniciatyvas, didelius ir mažus, bet visada konkrečius meilės darbus. 

Algimantui Bartkui iš Kauno Veikliųjų žmonių bendrijos – už pagalbą atvykstant iš Lietuvos pas mus šlovinti bei garbinti Viešpatį, lankyti žmones, liudyti gerumą ir meilę.

Tapkite savanoriu! Užpildykite savanorio anketą ir mes būtinai susisieksime dėl tolesnių žingsnių!