Vilko vaikai

Sielovados skiltis „Verta žinoti” aprėpia įvairias temas. Kai kurios iš jų kalba apie gilius dalykus, keliančius sudėtingus klausimus. Tokia sudėtinga ir gili tema yra “vilko vaikai”.

„Vilko vaikais“ dabar vadinami tuo metu trejų–šešiolikos metų buvę Rytų Prūsijos vaikai, kurie 1945–1948 metais kartu su vienu iš tėvų (dažniausiai mama, nes tėvas buvo žuvęs fronte ar patekęs į nelaisvę), svetimu suaugusiu žmogumi ar patys vieni (likę visiški našlaičiai) pasiekė Lietuvos miestus ir kaimus. Jie atkeliaudavo pėsti ar prekiniais traukiniais. Nepaisydami metų laiko ir oro sąlygų, važiuodavo atviruose vagonuose, glaudėsi ant buferių ar tambūruose. Geležinkelio milicija juos pagavusi sumušdavo, o krovininius traukinius lydėję kareiviai išmesdavo iš vagonų. Ne vienas išmestasis žuvo ir liko gulėti pakelės griovyje.

https://www.vilkovaikai.lt/ivadiniai-tekstai/vilko-vaikai/

„Vilko vaikų“ fenomeną tyrinėjanti istorikė Rūta Matimaitytė, kurią 2020 m. laidoje „Tiltai“ („Vokietijos žinios“) kalbina Karolis Genutis, sako, kad kiekvieno „vilko vaiko“ istorija, kaip ir kiekvieno žmogaus istorija, gali virsti tam tikra knyga, užrašytu pasakojimu. 2020 m. tai virto daugybe interviu „vilko vaikų“ tema K. Genučio inicijuotame projekte „Vokietijos žinios“.

Tuos Rūtos Matimaitytės darytus interviu verta žinoti. Dėl to jie atsidūrė šioje skiltyje, „Sielovada Vokietijoje“ platformoje.

Anot Matimaitytės, labai svarbu yra tai, kad po „vilko vaikų“ patirtų skausmo, prievartos, netekčių istorijų, po pašnekesio su jau suaugusiu „vilko vaiku“ dažniausiai likdavo ne siaubas, ne patirtas teroras, o šviesos proveržis. Visų „vilko vaikų“ gyvenimuose buvo daug tamsių dalykų, bet visa tai tebeliudija ir tam tikrą pamoką apie viltį, kad kai mums sunku, galima prisiminti kad ir „vilko vaikus“, jų patirtis, ir suvokti, kad tam tikrus dalykus jau turime čia ir dabar kaip duotybę, kaip savaime suprantamus dalykus, ko „vilko vaikai“ neturėjo. Bet jie ištvėrė, išgyveno, surado naujas šeimas, vėliau kūrė savo, augino savo vaikus…

Skelbiame visus Rūtos Matimaitytės darytis interviu „vilko vaikų“ tema „Vokietijos žinių“ kanale (metus laiko trukęs Karolio Genučio projektas).

Iš šių „vilko vaikų“ istorijų, kurios visos skirtingos, galima išsinešti šviesą ir viltį, sako Matimaitytė, nes tie, kurie dar būdami vaikai, neteko vilties, nes jų tikslas tebuvo surasti maisto ir saugią nakvynę, vėliau tą viltį atrado iš naujo, kaip kad atrandamas mėlyno dangaus lopinėlis vietoj buvusių namų (vieno iš „vilko vaikų“ eilėraščio motyvas).

Kviečiame žiūrėti!

https://www.youtube.com/watch?v=VUJveDRww4s&t=387s&ab_channel=Vokietijos%C5%BDinios