Sutvirtinimas

„Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą.“ (2 Kor 1, 22)

Šis sakramentas yra subrendusio krikščionio sąmoningas apsisprendimas gyventi pagal Kristaus mokymą ir būti Jo sekėju. Apsisprendimas išlieja Šventosios Dvasios dovanas naujam asmens gyvenimo etapui. Dvasinio apsisprendimo reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Asmuo  pasižada Dievui ir pats sau tvirčiau ir giliau eiti dvasinio gyvenimo keliu, laikytis krikščionybės principų, liudyti krikščionių tikėjimą, gyventi pagal Kristaus mokymą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė atpažinti asmeninį pašaukimą, misiją, tarnystę, o sieloje darsyk įspaudžiama neišdildoma Dievo vaiko žymė.