Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 birželio 19 d.

Ekumeninės pamaldos Seime: vienybė reikalinga ir maldoje

2021-12-22 20:22:30
Dalinkis:

Gruodžio 21 d. LR Seimo Konstitucijos salėje įvyko pirmosios ekumeninės pamaldos, į kurias buvo pakviesti Seimo nariai, kanceliarijos darbuotojai ir įvairių krikščioniškų denominacijų atstovai. Šio adventinio susitikimo iniciatorės – Seimo narė, Maldos grupės vadovė Beata Pietkiewicz ir Seimo narė Dalia Asanavičiūtė.

Beatos Pietkiewicz nuotrauka

„Mums visiems reikia vienybės – valstybėje, namuose, institucijose (…). Mes turime dėl ko ir aplink ką vienytis – ir nors mūsų apeigos ar maldos truputį skiriasi – mūsų gyvenimai, mintys ir darbai grįsti Jėzaus Kristaus mokymu ir jo žodžiais, kurie nepraranda aktualumo net po dviejų tūkstančių metų“, – mintimis socialiniuose tinkluose po pamaldų dalijosi LR Seimo Maldos grupės vadovė Beata Pietkiewicz. Anot B. Pietkiewicz, šiuo susitikimu buvo norėta parodyti, kad šv. Kalėdos ir Kristaus gimimas yra visų krikščioniškų tautų tikėjimo ir kultūros dalis, o Dievas visus laimina vienodai.

Seimo narė Dalia Asanavičiūtė dalinosi: „Pati esu protestantė, sekmininkė evangelikė, todėl norėjosi, kad Seime vykstančios Maldos grupės susitikimai bent prieššventiniu laikotarpiu vyktų ir ekumenizmo dvasia, todėl su Seimo Maldos grupės vadove, Seimo nare Beata Pietkiewicz sutarėme, kad prieš šv. Kalėdas pakviesime ir kitų denominacijų atstovus.“

Beatos Pietkiewicz nuotrauka

Organizuoti pamaldas padėjo ir Seimo Maldos grupės kapelionas tėvas Bernardas Verbickas.

Ekumeninėse pamaldose dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas M. Sabutis, Lietuvos ortodoksų bažnyčios Trakų vyskupas archimandritas Ambraziejus, Lietuvos arkivyskupijos kancleris kunigas Vitalijus Mockus. Giedojo Šv. Dvasios vienuolyno choras.

„Ekumenizmo dvasia LR Seime nėra tik Seimo narių rūpestis, tai mūsų visų reikalas“, – sakė užsienio lietuvis, „Sielovada Vokietijoje“ bendruomenės įkūrėjas Karolis Genutis. Šių metų vasarą lankydamasis LR Seime su XFM radijo direktoriumi Remigijumi Jucevičiumi ir Seimo nare Dalia Asanavičiūte jis diskutavo apie sielovados iniciatyvas bei ekumenizmą LR Seime. Anot K. Genučio, ypač svarbu melstis už Tėvynę, tautą ten, kur telkiasi valdžia,  kur priimami įstatymai. „Senajame Testamente beveik visi pranašai bara tautą, kai ši nusisuka nuo Dievo ir aiškina, kad būtent dėl to tautai ir pradeda nesisekti, kai ši išduoda savo tikėjimą“, – sakė K. Genutis. „Sielovada Vokietijoje“ vadovas tikisi, kad ši Seimo narių moterų iniciatyva organizuoti ekumenines pamaldas LR Seime tęsis ir stiprės, bei ragina visus mus melstis už savo tautos valdžios atstovus ir aukščiausius vadovus, nes Šventajame Rašte pasakyta, kad kiekviena valdžia tautai yra skiriama Dievo. „Dievas valdžią parenka pagal tautą, pagal jos charakterį, dvasią, dėl to ypač svarbu melstis už valdžios atstovus ir vadovus“, – teigė K. Genutis.

„Sielovada Vokietijoje“ informacija

Facebook komentarai