Ekumeninė lietuvių krikščionių platforma (Seelsorge für Litauische Christen)

2024 liepos 14 d.

Svarbiausia pakviesti Jėzų į savo širdį ir gyvenimą

2021-02-26 07:25:40
Dalinkis:

,,Lietuvos veikliųjų žmonių bendrija yra krikščioniška nepelno organizacija, turinti ypatingą pašaukimą bei unikalią struktūrą, gautą iš Dievo, tam pašaukimui įgyvendinti“, – sako šios bendrijos vadovas Algimantas Bartkus.

Truputis bendrijos istorijos

Nuotrauka iš asmeninio VZB archyvo

1952 metais jaunam amerikiečiui Demosui Šakirjanui Dievas parodė regėjimą, kuris šiuo metu pildosi. Šis fermeris savo regėjime matė daugybę vyrų iš visų kontinentų ir tautų, skirtingų kultūrų, kurie, būdami dvasiškai mirę, atgyja po Dievo prisilietimo ir pripildyti Šventosios Dvasios jėga, išlaisvinti bei išvaduoti stovi drauge švytinčiais veidais, iškėlę rankas, garbindami Viešpatį.

Veikliųju žmonių bendrijos banketas

Bendrija netruko išaugti ir paplisti po visą pasaulį. Būdama tarptautine bendrija, ji kartu išlieka ir asmeninio bendravimo organizacija, nes vietinių susirinkimų metu kiekvienas krikščionis turi puikių galimybių bendrauti su kitais tos pačios profesijos ar socialinio sluoksnio atstovais.

Bendrija pasiekia žmones, kitokiu būdu nepriimančius evangelijos, todėl jos banketuose, susirinkimuose, konferencijose, žurnaluose akcentuojami asmeniniai liudijimai žmonių, dirbančių bet kurį pasaulietinį darbą. Kiekvienas krikščionis vyras, sutinkantis su pagrindiniu bendrijos pareiškimu, gali tapti jos nariu. Nėra jokių apribojimų dėl priklausymo kuriai nors denominacijai arba bažnyčiai.

Nuotrauka iš asmeninio VZB archyvo

Tradicija rengti kviestinius pietus

Pasak A. Bartkaus, bendruomenėje yra gyva tradicija rengti kviestinius pietus. Šiuose banketuose – šventiniuose pobūviuose galima išgirsti dinamiškų liudijimų apie tai, kaip visa apimanti Dievo Meilė, Malonė ir Jėga visiškai pakeitė asmeninius žmonių gyvenimus, santykius šeimoje, versle ir kitose gyvenimo srityse. Tokių susitikimų metu žmonės įsitikina, kad Jėzus Kristus, mūsų Viešpats, yra realus, galintis lygiai taip pat veikti kiekvieno žmogaus gyvenime bei nukreipti jį visiškai nauja ir netikėta vaga. ,,Tegu Viešpats, Jėzus Kristus, įdeda į Jūsų širdis norą atvykti ir kartu Jį pašlovinti! Laukiame Jūsų! Būkite palaiminti!“, – kviečia A. Bartkus.

Nuotrauka iš asmeninio VZB archyvo

Matome Dievo veikimą savo gyvenime

Lietuvoje pirmasis skyrius pradėjo veiklą 1993 metais Kauno mieste. Bendrijos misija – laimėti vyrus Jėzui Kristui visose tautose. Kviesti juos grįžti pas Dievą, padėti pasikrikštyti Šventojoje Dvasioje ir augti dvasiškai, lavinti ir padėti jiems išpildyti Didįjį Pašaukimą, suteikti galimybę krikščioniškam bendradarbiavimui, labiau suvienyti visus Kristaus Kūno narius.

Lietuvos veikliųjų žmonių bendrija nepradeda naujų bažnyčių. Bendrija yra tik remiančia ranka jau egzistuojančioms bažnyčioms. Tai dalis Tarptautinės bendrijos, jungiančios daugiau nei 800 skyrių įvairiose šalyse, iš jų 13 skyrių Lietuvoje. ,,Bendrija – tai vieta kurioje mes galime liudyti Kristų imti vienas iš kito, mokytis, matyti iššūkius savo gyvenime, matyti Dievo veikimą savo gyvenime“, – sako A. Bartkus.

Nuotrauka iš asmeninio VZB archyvo

Dievas keičia žmonių gyvenimus

Marijos radijo laidoje ,,Dievas gydo“ liudija ne vienas bendrijos narys, tačiau itin įkvepia Vidmanto iš Šiaulių liudijimas. ,,Gimiau palaimintoje šeimoje: mama tikinti, ji mokė melstis, tačiau nuo mažens maniau, kad Dievas yra aukštai, o tai, kad Jis gyvena mano širdyje supratau gerokai vėliau. Paauglystėje pamačiau, kad gatvėje jaunimas gyvena kitaip, nei mane auklėjo tėvai. Mane toks gyvenimas žavėjo ir tai buvo mano klystkelių pradžia, tapau nuodėmės vergu ir nuodėmės vedė mane gilyn… Buvau kalėjime… Ten ir pradėjau ieškoti išeities, turėjau pasaulio išmintį, kad tik kvaili patenka į kalėjimą, o aš gudrus, bet vis tiek – sėdžiu. Iš neturėjimo ką veikti nuėjau į susitikimą su vyrais.

Kalėjime sutikau Jėzų – man draugas pasiūlė nueiti, paskambino ir sako: ,,Kodėl neini? Atvažiavo vyrai panašiais likimais ir kalbėjo apie Kristų“. Pagalvojau, kad žmonės neturi, ką veikti ir ateina, tačiau vis tiek nuėjau… Susirinkusieji kalbėjo, liudijo, skaitė Šventąjį raštą, meldėsi. Kalbėjau ir aš, nes nenorėjau išsiskirti iš kitų. Po keleto tokių susitikimų man pasidarė šviesiau, pagerėjo nuotaika, dariausi vis linksmesnis. Sėdėjau kalėjime, tačiau pajutau vidinę laisvę ir tuomet atėjo laikas rinktis ar eiti su Dievu, ar eiti vienam ir galimai pražūti. Aiškiai suvokiau, kad reikia rinktis Kristų, supratau, kad turiu atverti širdį, užsimerkiau ir pasinėriau į Šventosios Dvasios kvietimą, tuomet sukalbėjau atgailos maldą iš širdies. Pradėjau gilintis į tikėjimo tiesas ir tuomet prasidėjo stebuklai – neberūkau, nebesikeikiu, išsilaisvinau“, – dalijasi liudijimu Vidmantas.

Teksto autorė – Irena Dirgėlienė Sielovada.de

Plačiau apie VŽB –veiklių žmonių bendrija galite sužinoti čia: https://www.vzb.lt/

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/191042-2021-02-24-10-00-dievas-gydo.html

Facebook komentarai